Publicerad 2018-09-20 15:36

Senast uppdaterad 2018-10-05 13:38

Detaljplan för radhus är antagen

Illustration över detaljplaneområdet

Illustration över planområdet

Detaljplan 5448 för del av fastigheten Rosengård 130:250 är nu antagen av Stadsbyggnadsnämnden. Planen tillåter bebyggelse av 41 radhus på del av Rosengårdsfältet i Botildenborg.  När detajplanen vunnit laga kraft och blivit juridiskt bindande kan fastighetsägaren gå vidare med byggprocessen.   

Om inte detaljplanen överklagas beräknar fastighetsägaren söka bygglov under våren 2019. Ambitionen är sedan att påbörja byggnationen av bygatan vintern 2019/2020 och radhusbebyggelsen under våren/sommaren 2020.