Workshop om Gottorps centrum gav 329 goda idéer

Workshop om Gottorps centrum, foto: Skanska

Workshop om Gottorps centrum, foto: Skanska

Liv och rörelse. Torghandel med fisk, grönsaker, blommor och frukt. En skulptur som går att klättra på. Soliga, vindskyddade sittplatser. Vänliga fasader. En blandning av verksamheter, bostäder och möteslokaler.

Så ska Gottorp centrum bli om deltagarna på den workshop som Malmö stad och Skanska arrangerade i slutet av november får bestämma.

”Glastak som typ Spinderiet, Valby, Köpenhamn” står det på en post-it-lapp. ”Platsen ska locka personer i alla åldrar att vistas där, både på dagen och kvällen” står det på en annan lapp.

Ett trettiotal personer har samlats i Gottorpskolans matsal. Det är ungdomar och vuxna boende i Bunkeflostrand, stadsplanerare från Malmö stad och från markägaren Skanska. Elevrådet på Ängsdals skola är representerat, pensionärsföreningen SPI, Hyresgästföreningen, Villaföreningen och ungdomar från den närliggande fritidsgården.

Malmö stad och Skanska har gemensamt bjudit in till workshopen.

-  Bristen på handel och service nämns ofta, när vi pratar med boende i Bunkeflostrand. Trygghet, trivsel och mötesplatser är andra frågor som tas upp. Vi bjöd in till workshopen, för att tillsammans utforska hur ett centrum i Gottorp kan erbjuda mer service och dessutom bli en mötesplats som känns trevlig att besöka, säger Sara Lööf, planhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Deltagarna cirkulerar runt fyra bord med planritningar och post-it-lappar. Vid varje bord diskuteras ett tema: mötesplatser, utformning av torg och plats, trygghet, trivsel och bykänsla och mellananvändning, det vill säga hur platsen där Gottorp centrum ska byggas, kan börja användas redan nu.

- Det är otroligt spännande att tillsammans med Malmö stad planera för bebyggelsen av Gottorp Centrum. Att idag få ta del av Bunkeflobornas engagemang, deras idéer, tankar och önskemål om platsen och dess funktioner är både inspirerande och lärorikt. För oss är det mycket värdefullt i arbetet med att göra den här platsen till ett levande centrum för stadsdelen, säger Carin Malmgren Egermayer, marknadsområdeschef på Skanska.

Kvällens övning gav totalt 329 goda idéer som nu ska sammanställas och bearbetas. I arbetet med detaljplanen och gestaltningsprogrammet kommer en del av idéerna tas med, liksom i arbetet med den tillfälliga användningen av marken.

Bunkeflodagen blir första arrangemanget på platsen

De idéer som handlar om mellananvändningen kommer tas vidare av Skanska. Det arbetet görs tillsammans med områdesteamet för Communities That Care, CTC, i Bunkeflostrand. Nu pågår planering för Bunkeflodagen till hösten 2020. Det arrangemanget blir det första konkreta som händer på platsen där Gottorp centrum ska byggas.

- Många idéer på workshopen handlade om att det borde finnas olika typer av arrangemang på torget, till exempel Bondens marknad, foodtrucks, loppis och cirkus. Bunkeflodagen skulle kunna bli ett första startskott för sådana torgaktiviteter, säger Dagmar Gormsen, workshopledare från Skanska.

Senast ändrad: 2020-04-16 15:37