Stadstudios skissförslag

Skissförslag Norra Bunkeflostrand, illustration Stadstudio

Skissförslag Norra Bunkeflostrand, illustration Stadstudio

Ny bebyggelse – Mer natur! Utgångspunkten i Stadstudios förslag Bunkeflo Naturstad är att ta tillvara områdets befintliga kvaliteter - det vilda i väster och det mer kultiverade i öster - genom en bebyggelsestruktur i harmoni med naturen.

"Bebyggelsen orienterar sig längs en organiskt utformad bygata som löper i öst-västlig riktning. Husens placering och utformning bildar på den östra delen ett pärlband av gröna mindre entrétorg som blir till gemensamma mötesplatser för området. Entrétorgen kopplar genom portiker mellan husen till den omgivande naturen, som omfamnar bebyggelsen.

På den västra sidan är den vilda naturen ständigt närvarande - ovanför, mellan och under husen. Förslaget innebär en utökad tillgänglighet till både ny spännande bebyggelse samt en variation av gröna och rekreativa parkrum."

Senast ändrad: 2019-10-24 09:26