Whites skissförslag

Skissförslag Norra Bunkeflostrand, illustration White arkitekter

Skissförslag Norra Bunkeflostrand, illustration White arkitekter

I White arkitekters skissförslag "Vid brofästet" är de nya bostadskvarteren en del av en pågående förtätning av Malmö.
Nya  årsringar läggs till i mellanrummen mellan de befintliga  
stadsdelarna när staden växer inom sina befintliga gränser.

"Just här möter förtätningen en plats präglad av sitt läge vid strandängarna, en bit bort från centrala Malmö men mitt i regionen vid bron. Även om den nya bebyggelsen innebär en skalförskjutning i relation till grannarna i söder, så ansluter och utvecklar den nya stadsdelen till den befintliga karaktären på flera sätt. Gröna stråk skapar nya gröna samlingsplatser mellan nya och gamla kvarter och kopplar ihop bebyggelsen med strandängarna.

En informell variation i bebyggelsens arkitektur och material samt en öppenhet kvartersstrukturen, gör att bostadsgårdarnas grönska och liv blir en påtaglig del av upplevelsen att röra sig genom stadsdelens gemensamma rum. Ett nätverk av förtätade gröna stadsrum kommer både nya och gamla Bunkeflostrandbor och besökare tillgodo."

Senast ändrad: 2020-04-16 15:35