Markanvisning för kontor- och parkeringsbyggrätt

Markanvisning Söder om badhuset

Malmö stad söker en byggaktör som vill bidra till att utveckla en parkering- och kontorsbyggrätt i området i enlighet med de mål och visioner som tagits fram för Hyllie i enlighet med markanvisningsprogram 2017.

Byggrätten finns inom den pågående detaljplanen DP 5533 Område söder om kvarteret badhuset - ett profilområde för social hållbar stadsutveckling i gränslandet mellan det nya Hyllie och de etablerade stadsdelarna Holma och Kroksbäck.

VIKTIGA DATUM
3 oktober 2018
- Utskick av markanvisning
24 oktober 2018
- Sista dag för att ställa frågor kring markanvisning 
31 oktober 2018
- Sista dagen att skicka in intresseanmälan
December 2018
- Beslut om markreservation
Årsskiftet 2018/2019
- Byggaktörsdialog och framtagande av avtal
Vintern 2019

- Möjlig byggstart

Senast ändrad: 2019-10-24 09:25