Publicerad 2016-11-03 14:51

Senast uppdaterad 2017-01-30 15:48

Skånsk bokskog från Berlin

Foto: Maria Nyman

Den 15 januari anlände fyra bokträd, 30 år gamla, till Hyllie som noga valts ut från en plantskola i Berlin för att direkt planteras på Stationstorget. Det är ett kaxigt och kontroversiellt trädval. För ett torg med bokar finns inte någon annanstans i Sverige eller världen.

De fyra träden, mellan 6 och 9 meter, är de första av ca 30 bokar som tillsammans ska bilda en bokskog mitt på Stationstorget. På plats fanns ISS Landscaping för att ta emot och plantera de stora träden. Närvarande var också landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson från SWECO Architects, som formgett torget med den skånska bokskogen som grundidé.

- Normalt planterar man yngre träd. Men vi ville inte vänta 20 år, utan få effekt direkt, säger Henry Persson, på ISS Landscaping i en intervju med Sydsvenskan.

Det vinnande bidraget till torgets formgivning heter just Fagus, som betyder bok på latin. Stationstorgets yta på 11 000 kvm kan jämföras med Gustav Adolfs torg i centrala Malmö eller Piazza San Marco i Venedig. På denna kommer bokskogen bli en praktisk lösning för att bland annat hantera vind, ljus och skugga och för att skapa balans mellan de stora byggnaderna som ska omsluta torget. Men också en lösning som berättar om naturen och kulturen, liggande på varandra i två skikt.

Genom torgytans beläggning kommer träden att planteras och stå i slitsar för att tränga upp ur naturen underifrån. Utformningen skapar också små gläntor med plats för vila och vistelse. Beläggningen i svensk granit och norsk glimmerskiffer bildar ett golv med stark karaktär som tillsammans med bokskogen kommer att göra Stationstorget till en spännande plats.

Gruppbild på alla aktörer i SAMSYN HYLLIE.

Foto: Maria Nyman

Enligt Thorbjörn Andersson blir Stationstorget det första torget i Sverige, kanske i världen, som kan skryta med bokträd. Anledningen är att boken är ett utpräglat skogsträd. För att få de nya träden att trivas består marken under torget av speciellt framtagen jord.

- De här träden kommer att behandlas som bäbisar i kuvös. Innanför barken på varje träd kommer det sitta en liten fuktighetsmätare som talar om hur trädet mår, säger Thorbjörn Andersson till Sydsvenskan, som var på plats för ett reportage.

Med sin bokskog kommer Stationstorget stå färdigställt i december 2010 i samband med Citytunnelns öppnande. Torgets första byggetapp stod klar redan i november 2008 då Malmö Arena invigdes. Den omfattar torgytan vid arenans entré, med plats för torgets första rum. Här har de fyra träden planterats i en rad, jämsides med en bokhäck och sittbänk, med träbeläggning och ljussättning som en snygg inramning. Hyllie centrum som utvecklas med både skandinavisk och internationell prägel har därmed också fått ett skånskt inslag i sitt hjärta.

Hyllie i sociala medier
Facebook
Twitter
Flickr
Issuu
YouTube

Länktips
En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com