Publicerad 2016-10-06 15:14

Senast uppdaterad 2016-11-03 14:44

Samsyn och samarbete i Hyllie

Gruppbild på alla aktörer i SAMSYN HYLLIE.

Foto: Ewa Levau

Helhetssyn och partnerskap är viktiga framgångsfaktorer för ett område i utveckling. Det har man tagit fasta på när det gäller utbyggnaden i Hyllie. Som ledande aktör initierade Malmö stad under 2008 ett samarbete med aktuella byggherrar för att skapa en gemensam vision och kommunikationsgrund för utvecklingen i området. Hyllie Infocenter på bottenvåningen i Malmö Arena är ett resultat av samarbetet. Ett forum för alla aktörer men också en utställning om aktuella projekt och visioner som öppnar upp för allmänheten den 16 maj.

Syftet med samarbetet, som fått namnet SAMSYN HYLLIE, har varit att fastställa en övergripande “hylliekommunikation" i samspel med objektmarknadsföringen hos respektive byggherre. Nu finns en gemensam bild, en önskad identitet, som tydliggör Hyllies unika mervärden och fördelar. Att samtliga intressenter har förenats kring ett övergripande uttryck ökar marknadsföringens effektivitet liksom att Malmös roll i en expansiv Öresundsregion förstärks och utvecklas.
   
Börje Klingberg, fastighetsdirektör och ordförande i samarbetet säger:

- Vi måste vara lyhörda och öppna mot omvärldens intressen och förväntningar på området. Också öppna för andras delaktighet i det som ska växa fram. Hade vi inte varit det, hade inte utvecklingen i Hyllie sett ut som den gör idag. SAMSYN HYLLIE är ytterligare ett steg framåt i Malmös nya resa.

Börje Klingberg

Foto:Ewa Levau
Börje Klingberg, ordförande i SAMSYN HYLLIE, talade om samarbetet vid invigningen av Hyllie Infocenter den 29 april.

De gemensamma profilen för Hyllie är Internationellt, Positiv respektlöshet och En hållbar upplevelse. Internationellt för att Hyllie är platsen där Malmö möter Köpenhamn, mitt i Öresundsregionen. Med kommunikationen i centrum ska Hyllie vara en som drivande kraft för tillväxt och utveckling av det nya Malmö — en gränsöverskridande plats med hela världen som arena. I en anda av respektlöshet är Hyllie ett resultat av malmöitiskt entreprenörskap, som under drygt ett decennium förvandlat Malmö i grunden. Hyllie fullföljer Västra Hamnen, Malmö högskola, Turning Torso och den nya attityd som nu är malmöitisk: ingenting är omöjligt! Malmö prioriterar miljö och hållbar utveckling vilket kommer till uttryck och kan upplevas i Hyllie i samspel med både ekonomisk och social hållbarhet. Hyllie är platsen för en mångfald av upplevelser i det varaktiga perspektivet.
   
För närvarande ingår 19 aktörer i SAMSYN HYLLIE och deltar i finansieringen av den övergripande kommunikationen och Hyllie Infocenter. Den 540 kvm stora lokalen på bottenvåningen i Malmö Arena invigdes den 29 april då samarbetet också manifesterades. Med utställningen om visioner och aktuella projekt finns även en modell i skala 1:400 över hela utvecklingsområdet, från Holma och Kroksbäck i norr till Yttre ringvägen i söder. Hyllie Infocenter kommer att vara en mötesplats för forum och seminarier arrangerade av Malmö stad och aktuella aktörer. Men också fungera som ett showroom för varje enskild byggherre där det egna projektet presenteras i en större kontext med Hyllies mervärden och unika plats i regionen.

Modell i skala 1:400 över Hyllie utvecklingsområde.

Foto: Ewa Levau
Modellen över Hyllie utvecklingsområde i skala 1:400 - centralt placerad i Hyllie Infocenter, omgiven av en utställning om aktuella projekt och visioner.

Fakta om SAMSYN HYLLIE

SAMSYN HYLLIE är ett samarbete mellan Malmö stad och byggherrarna i Hyllie: Parkfast AB, Steen & Strøm Sverige AB, Annehem Fastigheter AB, PASAB Fastighetsutveckling AB, Skanska Öresund AB, Midroc Property Development AB, HSB, Sundprojekt AB, Veidekke Bostad AB, Riksbyggen, IKANO Bostaden, PEAB, NCC Construction AB Boende Syd, Setra Group AB, Nevsten Fastighets AB, Otto Magnusson AB, SBC Mark AB, KF Fastigheter och Parkering Malmö.

Hyllie i sociala medier
Facebook
Twitter
Flickr
Issuu
YouTube

Länktips
En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com