Publicerad 2017-01-25 12:54

Senast uppdaterad 2017-01-30 15:46

Markanvisningstävling i Hyllie

Foto: Magnus Franzén

Malmö stad bjuder in till en markanvisningstävling i Hyllie som startar den 26 januari 2017. Tävlingen gäller en tomt med ett unikt läge vid Hyllie stationstorg som utgör den sista pusselbiten i centrumområdets kärna. Avsikten är att upprätta ett markanvisningsavtal med vinnaren, som kommer att utses i slutet av september 2017 och att därefter ta fram en detaljplan.

Tävlingstomten som har fastighetsbeteckningen Härbärget 1 och del av Hyllie 4:2 omfattar cirka 12 000 kvm och är belägen vid hörnet av Hyllie boulevard och Hyllie stationsväg, där den angränsar mot tågspåren närmast kontorshuset Klipporna i söder och mot köpcentret Emporia i norr.

Tävlingsbidragen förväntas visa på en långsiktig hållbarhet genom att manifestera ett kosmopolitiskt Öresund, gestalta innovativa och gröna lösningar samt stärka stadslivet i Hyllie centrum. Byggnader och platser som föreslås inom ramen för tävlingen ska dessutom berika stadsmiljön, visuellt och upplevelsemässigt. Deltagare i tävlingen kommer även att få åta sig att arbeta med social hållbarhet under byggprocessen.

- Syftet med markanvisningstävlingen är att den ska resultera i ett förslag, som genom form och funktion på bästa sätt bidrar till visionen om Hyllie - att både stärka befintliga och tillföra nya värden till platsen, säger Håkan Thulin, exploateringschef i Malmö stad och juryordförande i tävlingen.

Kort om tävlingens upplägg

Tävlingen kommer att delas upp i två steg. Steg 1 är en öppen intresseanmälan. Av inkomna intresseanmälningar kommer en jury att välja ut 3-5 förslag som går vidare till steg 2. En vinnare kommer att utses och med denna kommer ett markanvisningsavtal att upprättas med Malmö stad.

Tävlingen startar den 26 januari 2017. Steg 1 avslutas den 22 februari. Vinnaren utses i slutet av september.

Hyllie i sociala medier
Facebook
Twitter
Flickr
Issuu
YouTube

Länktips
En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie

hyllie.com