Ett isblock i kontorsheta Hyllie

Klicka på bilden för att ladda ner hela schemat.

Illustration: FOJAB arkitekter

2014-05-21
Hyllies exceptionella kommunikationsläge lockar allt fler företag till det växande centrumområdet i södra Malmö. Efter de senaste tillskotten av två nya kontorshus som byggstartar i höst följer nu ett tredje. Det går under projektnamnet Isblocket och planeras med en yta på 6 200 kvm. För uppförandet beslutade tekniska nämnden idag att upplåta mark genom ett tomträttsavtal med Byggfirman Otto Magnusson AB som står bakom projektet.

- Hyllie tillhör en av regionens större utbyggnadsområden med en tillväxtpotential för cirka 10 000 arbetsplatser och vi känner ett starkt gensvar från kontorsmarknadens aktörer då allt fler väljer att satsa här, säger Magnus Alfredsson, projektledare för Hyllie i Malmö stad.

Arenagatan blir adressen till det nya kontorsprojektet. Det ska sammanbyggas med det befintliga P-huset Hyllie som har plats för 1 400 bilar och 1 000 cyklar i ett läge nära Stationstorget med nedgång till tågperrongen. Den som tar sig härifrån eller hit har en restid med tåg på 12 minuter från Kastrup, 3 minuter från Malmö city och 27 minuter från centralstationen i Köpenhamn. Och med sin tillgänglighet blir Hyllies attraktionskraft allt tydligare. Runt torget ökar arbetsplatserna med verksamheter som väljer att flytta hit i takt med att nya kontorsytor skapas. Men Byggfirman Otto Magnusson AB var en av de aktörer som tidigt upptäckte Hyllie.

- Vårt engagemang i området är stort och brett. Vi har medverkat som både byggentreprenör och byggserviceföretag sedan starten av Hyllies utbyggnad och är fortfarande aktiva i flera projekt. Nu ställer vi oss även själva i centrum och uppför en kontorsbyggnad som redan idag är uthyrd till 40 procent, säger Ulf Magnusson, vd på Byggfirman Otto Magnusson AB.

Projektnamnet Isblocket är valt för att beskriva byggnadens yttre gestaltning som samspelar med P-husets fasad och volym. En kylig, glasad monolit vars former knäcker och bildar ett sammanhållet uttryck för de båda husen. Byggstarten för kontorshuset beräknas ske i september med ett färdigställande vid årsskiftet 2015/2016.

I dagsläget planeras över 5 000 kontorsplatser i centrumområdet. Närmast i tid färdigställs Skanskas kontorshus Klipporna under 2014. Och till hösten byggstartar tre kontorsprojekt, där det ena uppförs av NCC Property Development vid MalmöMässan, det andra av Midroc Property Development vid hörnet av Hyllie allé och Arenagatan och det tredje bredvid, där Byggfirman Otto Magnusson AB uppför Isblocket.


Mer om
Pågående kontorsprojekt i Hyllie.
Kontor

Läs mer om Byggfirman Otto Magnusson och deras projekt
Byggfirman Otto Magnusson AB

Länktips
En plats - med alla aktörer Din plats - med sikte på Hyllie hyllie.com

Gilla
Hyllie på facebook och få nyheter om utvecklingen först.

Senast ändrad: 2014-06-11 01:54