Fler kontorsutvecklare satsar i Hyllie

Ny mark reserveras för 48 000 kvm kontor i Hyllie utbyggnadsområde. Det beslutades på Tekniska nämndens sammanträde onsdagen den 23 november då fem kontorsutvecklare tilldelades markreservationer. För närvarande finns fyra kontorsutvecklare i området. Med de tillkomna markreservationerna kliver nu ytterligare fyra aktörer in.

Med de utomordentliga förutsättningarna som utbyggnadsområdet ger kontorsetableringar, tack vare sin station och sitt läge i regionen, har fastighetskontoret i Malmö stad valt ut fem intressenter som ges möjligheter att utveckla nya kontorsprojekt i Hyllie. De som tilldelats markreservationer är Annehem Fastigheter AB, Fastighets AB Briggen, Midroc Property Development AB, Vasakronan och Whilborgs Fastigheter AB.

— Alltfler inser de unika möjligheterna som finns i Hyllie. De nya markreservationerna visar på Malmös attraktionskraft och ett starkt intresse för att utveckla kontor i området. Det signalerar även de befintliga kontorsutvecklarna som har en bra uthyrning och ser en framtid här, säger Magnus Alfredsson, projektledare för Hyllies utbyggnad i Malmö stad.

I utbyggnaden av Hyllie planeras totalt 9 000-10 000 bostäder och lika många arbetsplatser. De senaste åren har Malmö Arena, Hyllie station, Stationstorget med delar av Point Hyllies kontorsbyggnader och Park & Ride färdigställts. I februari 2012 öppnar Malmömässan och i oktober öppnar köpcentret Emporia. Under 2012 startar även byggnationen av de första bostäderna utmed områdets huvudgator Hyllie allé och Hyllie boulevard, som totalt omfattar ca 2 000 bostäder. Kontor har hittills utvecklats av Parkfast AB i Malmö Arena, Annehem Fastigheter AB i Point Hyllie, Steen & Ström i Emporia samt av Skanska Öresund med kontorshuset Klipporna. Med de nya markreservationerna kliver ytterligare fyra kontorsaktörer in.

Hyllie har unika möjligheter och målet är att det ska bli en öresundsk stadsdel med internationell prägel. Alla kontorsutvecklare medverkar till att stärka området. Det kommer att skapas många arbetstillfällen och bidra till att området utvecklas till en blandad stad tillsammans med bostäder och upplevelser.  

Markreservationerna innebär, precis som det låter, att områdena reserveras åt dessa aktörer. Vad som specifikt ska växa fram och vilka företag som ska flytta in är ännu inte klart.

— Malmö stad och de nya kontorsutvecklarna kommer att samarbeta kring funktioner och utformningen av de olika projekten under 2012. Det kommer att visa hur vi går vidare med planerna, säger Magnus.

Område 1 tilldelas Midroc Property Developement för ca 6 000 kvm kontor.

Område 2 och 5 tilldelas Wihlborgs fastigheter AB för ca 6 000 kvm kontor respektive ca 14 000 kvm kontor.

Område 3 tilldelas Annehem Fastigheter AB för ca 6000 kvm kontor.

Område 4 tilldelas Fastighets AB Briggen för ca 8 000 kvm kontor.

Område 6 tilldelas Vasakronan för ca 8 000 kvm kontor.

Läs mer om planerade kontor i Hyllie centrum

Läsvärt
Lokalnytt nr 7, 2011
Tema Hyllie (pdf, 6.9 MB)

Senast ändrad: 2012-01-24 09:43