Fru Gårman tar plats i Hyllie

Klicka på bilden för att ladda ner hela schemat.

Foto: Maria Nyman-Moritz

2014-06-11
Lagom till jämställdhetskonferensen Nordiskt Forum, som äger rum den 12-15 juni i Hyllie, har områdets övergångsställen fått en jämn fördelning mellan vägskyltarna Herr och Fru Gårman. Lösningen blir permanent. Och i den fortsatta utbyggnaden av centrumområdet tänker Malmö stad tillämpa samma princip vid kommande övergångsställen.

På 20 platser runt Stationstorget och längs huvudgatorna i Hyllie centrum finns vägmärket för övergångsställe. Det som formellt benämns som B3 Övergångsställe bland väjningspliktsmärken i Vägmärkesförordningen. Och det som nästan överallt ses som Herr Gårman. Så har bilden även varit i Hyllie. Fram tills förra veckan, då 10 av vägmärkena byttes ut till Fru Gårman.

- Som värdstad för Nordiskt Forum vill vi förmedla jämställdhetstanken så långt det går i hela området där konferensen arrangeras. Med Fru Gårman hittade vi en symbolisk tillämpning i infrastrukturen, säger Peter Gustafsson på gatukontoret i Malmö stad som är projektledare för utbyggnaden i Hyllie.

Fru Gårman har varit reglerad i vägmärkesförordningen sedan 1 januari 2009. Den föreskriver att vägmärket B3 Övergångsställe utgörs av både Herr Gårman och Fru Gårman. En närmare föreskrivning till B3 är att märkena är likvärdiga och kan användas var för sig eller tillsammans för att ange ett övergångsställe.

- Hyllies utbyggnad började ta fart ungefär samtidigt som Fru Gårman tillkom som vägmärke. I området, som kommer att växa många år framöver, känns det därför naturligt att fortsättningsvis placera både Herr och Fru Gårman vid kommande övergångsställen, säger Peter Gustafsson.


Länktips
En plats - med alla aktörer Din plats - med sikte på Hyllie hyllie.com

Gilla
Hyllie på facebook och få nyheter om utvecklingen först.

Senast ändrad: 2014-06-11 02:09