Hyllie blir global förebild

Den 17 februari 2011 undertecknade Malmö stad, E.ON och VA SYD ett gemensamt klimatavtal med höga mål och långsiktiga ambitioner: Den nya stadsdelen Hyllie ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste, och en global förebild för hållbar stadsutveckling.

Hyllie är Malmös största utvecklingsområde. Fullt utbyggt ska området omfatta ungefär 9000 bostäder och lika många nya arbetsplatser. Malmö stads nya miljöprogram har redan satt höga klimatmål för hela staden och Hyllie ska nu få ta den resurseffektiva täten — här tar man ett helhetsgrepp om transporter, energi och mark.

- Vi vet att vi måste troligtvis minska våra utsläpp av växthusgaser med 90% till år 2050. Och allting vi gör i Hyllie idag kommer att finnas kvar då. För att nå den här målsättningen måste vi topprestera i allt vi gör idag kring bostäder, säger Anders Rubin, kommunalråd för boende och infrastruktur, Malmö stad

- Hyllie ska inte bara vara en klimatsmart enhet, utan bidra till god energibalans i staden som helhet, säger Anders Olsson, vice VD på E.ON Sverige och undertecknande för E.ON.

Tillsammans med E.ON som energiexpert, och  VA SYD som vatten-, avlopps- och avfallsexpert, tecknar Malmö stad i klimatavtalet flera viktiga mål för Hyllie:

•Energiförsörjningen ska bestå av 100% förnybar eller återvunnen energi.

•Energisystemet ska baseras på en smart och balanserad infrastruktur för såväl el som gas, värme och kyla. Det ska ha ett optimerat samspel mellan centralt och lokalt producerad energi. För att få en balans mellan produktion och konsumtion, ska energiflödena vila på smart infrastruktur ("smart grid"). Systemet ska bygga på låga primärenergifaktorer, det vill säga ha en låg energiåtgång hela vägen mellan produktionskälla och slutanvändning.

•Byggnaderna ska vara effektiva, energisnåla och ha förutsättningar att nyttja de möjligheter som den smarta infrastrukturen ger.

•Inslaget av lokalt producerad, förnybar energi (till exempel sol- och vindenergi) ska vara betydande.

•I Hyllie skapas förutsättningar för att göra val för en klimatsmart livsstil. I Hyllie ska det vara lätt att göra rätt.

•Hyllie ska bli ett världsledande demonstrationsområde för klimatsmarta lösningar.

Läs och ladda ner klimatkontraktet (pdf, 3.2 MB).

Senast ändrad: 2017-01-23 11:53