Malmös nya bad byggs i Hyllie

Ett toppmodernt badhus som fullgör Hyllies expansion kommer att stå klart 2014. Fem arkitektkontor har under hösten 2011 fått i uppgift att utforma gestaltningen av badet och dess närmaste omgivning. Under januari 2012 har arkitektförslagen ställts ut i stadsdelen och den 13 februari presenterades det vinnande förslaget Samlat Simtag från PP Arkitekter AB  vid en presskonferens i Hyllie Infocenter.

Se videointervju från presskonferens.

Samlat Simtag, från entrétorget, PP Arkitekter AB.

"Förslaget är mycket högt skattat både avseende arkitektonisk gestaltning, funktion, hållbarhet och ekonomi", sammanfattar juryn.

- Det är ett prestigeprojekt att rita en badläggning i Sveriges tredje största stad. Det är 31:a eller 35:e badanläggningen vi ger oss i kast med, säger Per Pilerot, ägare till arkitektbyrån som var på plats vid presskonferensen.

Anläggningen består av två delar, där bassängerna ska finnas i ena delen och omklädningsrummen, gymmen och relaxavdelningen i den andra. Den ska vara på 8 000-9 000 kvadratmeter. Samtliga utrymmen blir tillgängliga för rörelsehindrade. Fönstren ska placeras "strategiskt" så att ljuset släpps in samtidigt som badgästerna får en utsikt mot bland annat Kroksbäcksbackarna. En "yttervägskappa" av infärgad betong med framblästrade mönster är tänkt att var både snygg och energisnål. Ytterligare miljövänliga lösningar är solfångare på taket och toaletter utan spolbehållare.

- Den blir mer energieffektivt än vad motsvarande badanläggningar är. Det blir en nästan funktionalistisk byggnad, med vita fasader i betong, säger Per Pilerot.

Samlat Simtag, PP Arkitekter AB.

Fritidsförvaltningens direktör Bo Sjöström anser att badhuset är ett välkommet inslag för Malmös invånare:

- Idag har Malmöborna ett uppdämt behov av badhus för både fritidsaktiviteter, föreningsliv och simskolor. Den nya badanläggningen kommer tillgodose allt detta och erbjuda besökarna en fräsch och spännande träffpunkt på ett av Malmös mest expansiva område. Med sin strategiska placering i Hyllie kommer badet att locka besökare från hela Malmö, säger Bo Sjöström.

Anläggningen ska vara avpassad till att ta emot 300 000 besökare om året och i stora drag bestå av: entré/foaje, omklädning, motions/tränings/tävlingsbad med 50 metersbassäng, 2 undervisningsbassänger, hoppbassäng, familjebad med vattenrutschkanor och relaxavdelning och friskvårdsutrymmen. 

Badhuset ska placeras direkt söder om Kroksbäcksparken, i skärningspunkten mellan Hyllie centrumområde, Holma och Kroksbäck. Anläggningen kommer att spela en viktig roll för Holma och Kroksbäck som en symbol för förändring och delaktighet i stadens utveckling.

Källor: Malmö stads pressmeddelande.
Artikel från Sydsvenskan 2012-02-13

Byggherre
Malmö stad, Serviceförvaltningen, Stadsfastigheter i samråd med Stadsbyggnadskontoret och Fritidsförvaltningen.

Läs vidare
Det vinnande arkitektförslaget till badhuset.
Samlat Simtag (pdf, 7.8 MB)

Övriga arkitektförslag
Capsula (pdf, 6.9 MB)
Hykroparken (pdf, 5.6 MB)
Terasser av vatten (pdf, 6.8 MB)
Waves (pdf, 6.9 MB)

Relaterat innehåll
Fritid & Nöje

Senast ändrad: 2014-05-05 22:52