Mellanrum skapar drag i Hyllie

Marken som tidigare reserverats för byggherren Arthur Buchardt och hans hotellplaner i Hyllie har länge stått som ett mellanrum i centrumområdet. Nu fyller Malmö stad ytan med ett tillfälligt innehåll och ger det Draget som namn. Det ska fungera som en grön öppen yta och en utställningsplats fram till tomten bebyggs med en permanent funktion.

Draget ligger i hörnet av Hyllie boulevard och Hyllie stationsgata.

Utbyggnaden i Hyllie växer allt tydligare till ett centrum i södra Malmö med stadsstruktur och regionala funktioner kring Stationstorget. Hyllie centrum är redan idag en stark besöksdestination med Malmö Arena, MalmöMässan och Emporia. Men med områdets utveckling uppstår också en del mellanrum och provisoriska ytor. Den största ligger vid hörnet av Stationstorget och Emporia och var tidigare reserverad för Arthur Buchardt och hans hotellplaner. I väntan på att en permanent funktion ska byggas på tomten satsar Malmö stad nu på att fylla den med innehåll som förenar ett urbant stadsliv och en rural landskapskänsla - en så kallad rurban plats som fått namnet Draget.

- Alla byggnader som uppförs bidrar till att både förstärka tillväxten och möjliggöra visionerna i området. Därför är det viktigt att vi från stadens sida i samarbete med intresserade aktörer också ser till att mellanrummen bidar till att levandegöra det nya centrumområdet, säger Peter Gustafsson som är projektledare för exploateringen i Hyllie.

En rurban zon
Den 8 000 kvm stora tomten sträcker sig från parkeringen i väst till Stationstorget i öst och löper längs Hyllie stationsväg på ena sidan och tågspåren på andra. Mer symboliskt ligger Draget i brytpunkten mellan staden och landet. Därför har Draget gestaltats med en grön större del för att symbolisera det skånska kulturlandskapet söderut. Den andra delen av Draget ligger närmast stadspulsen vid Emporia och Stationstorget. Den utgörs av ett trädäck som fångar upp det urbana livet närmast hjärtat i området, med utställningspaviljonger av containrar och spontana sittytor med solläge. Draget är en "rurban" zon som symboliskt ska visa områdets karaktär. Det är därför också ett möjlighetsfält där nya och oväntade saker ska få växa fram under tiden som Draget kommer att användas som provisorisk offentlig plats och utställningsyta fram till slutet av 2015.

- Inför öppnandet av Draget har vi sått gräs och odlat honungsört som inom några dagar blommar i lila. Men här kommer växa fram mer av både gröna och sociala aktiviteter efter hand. Också har vi utnyttjat den påtagliga vinden till något positivt, säger Ola Nielsen, landskapsarkitekt på gatukontoret som gestaltat Draget.

Ola Nielsen och Peter Gustafsson, gatukontoret i Malmö stad.
Foto: Johan Moritz

Energisk giraff och spelande soffa
För vinden har en annan värdefull kraft tagit plats. Det är Giraffen som producerar förnybar energi genom sin kropp av solceller och en vindturbin. Med en kapacitet på 6 000kWh per år ska Giraffen driva Dragets elanvändning och lokala belysning. Det ligger väl i linje med stadens ambitioner som specifikt i Hyllie vill främja småskalig förnybar energiproduktion. Giraffen ger dessutom fri tillgång till trådlöst nätverk på platsen och fungerar som en laddstation för läsplattor, mobiltelefoner och andra mobila enheter.

Dragets första möbel på trädäcket är den spelande Holmasoffan. I denna kan besökare slå sig ner och genom de inbyggda högtalarna spela upp den musik man har med sig. Soffan blinkar sedan i takt med musiken och bidrar till en oas av häng, trivsel och möten.

Giraffen och Holmassoffan. Foto: Maria Nyman-Moritz

Offentliggörandet av Draget skedde samtidigt som tävlingsveckan  för Eurovision Song Contest 2013 i Malmö Arena. Till minne av detta evenemang och dess symboliska fjäril, med budskap om samarbete över gränser, skapade cirka 80 elever i årskurs 3 från olika skolor konstprojektet Vingslag på Draget. Vid öppnandet av Draget samlades eleverna första gången för att blanda betong i fjärilsformar och gjuta sina handavtryck. De 81 formarna färglades sedan på skolorna och installeras innan sommarlovet, som en fjärilslund i Dragets gröna del, med ett vernissage.

- Vi känner oss både rörda och berörda av att vara med i detta sammanhanget. Inte minst eftersom eleverna kommer från Hyllie och Limhamn/Bunkeflo som, när vi påbörjar konstprojektet, är olika stadsdelar. Men från och med 1 juli 2013 går vi samman och blir en gemensam del av Malmö, säger Gunn Hanéll, rektor för Djupadalsskolan.

Konstinstallationen Vingslag. Foto: Maria Nyman-Moritz

Mer om på hyllie.com
Vernissage för Vingslag

Länktips
En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com

Gilla
Hyllie på facebook och få nyheter om utvecklingen först.

Senast ändrad: 2017-01-23 12:40