Pariskänsla planteras längs Hyllie boulevard

I dagarna planteras 38 stora plataner längs Hyllie boulevard. Platanus x acerifolia är trädens riktiga namn och de används flitigt längs boulevarderna i södra Europa. I Hyllie kallas de Parisplataner eftersom de ska hamlas och stammas upp på ett sätt som är vanligt i Paris. En särskild beskärningsplan har tagits fram för träden som på sikt kommer att bli ca 10 meter höga.

Plantering av Parisplataner utmed Malmö Arena, längs Hyllie Boulevard.

Hyllie utbyggnadsområde i södra Malmö uppträder ständigt med nya former parallellt med alla byggprojekt som uppförs i det växande centrumområdet. Nu träder även grönskan in längs huvudgatorna. Utmed Hyllie boulevard har staden anammat den franska betydelsen av gatans namn i dubbel mening. Boulevarden omvandlas nu till en trädplanterad gata då 38 stora Parisplataner anländer från en plantskola i Tyskland.

- Vi har själv valt att kalla träden för Parisplataner eftersom plataner som är beskurna på det här sättet är vanliga i Paris och andra stora städer längre söderut i Europa. När stammen är så hög och kronan kommer 8-10 meter upp i luften blir skuggan liksom ljusare och lättare,säger Eva Delshammar, projektledare för det gröna i Hyllie och landskapsarkitekt i Malmö stad.
 

Referensbild på klassiska Plataner à la Paris.

Beskärningsplan från SLU
Platanus x acerifolia, som arten egentligen heter kan friväxande bli upp till 30 meter hög och används flitigt som både park- och stadsträd i södra Europa. Planteringsidéerna med de mäktiga träden längs Hyllie boulevard har inneburit en del utmaningar med hänsyn till bostadshusen som ska ligga vägg i vägg med Emporia och ett planerat hotell, granne med Malmö Arena, som alla ligger längs huvudgatan. Därför anlitade Malmö stad redan 2007 trädexperten Rune Bengtsson från SLU i Alnarp som fick i uppdrag att ta fram en beskärningsplan för platanerna.

- Det krävs en ganska radikal beskärning av träden som ska hamlas och stammas upp i olika faser enligt beskärningsplanen. Förmodligen kommer träden se lite lustiga ut eftersom de nu planteras mitt i sin utvecklingsprocess, men de kommer att vara fullt stigna samtidigt som centrumområdet är utbyggt som helhet,förklarar Eva och fortsätter. 

- Parisplatanerna är den bästa trädlösningen för områdets profil samtidigt som den matchar storskaligheten längs huvudgatan. Och pariskänslan är inte långsökt med tanke på stationen i Hyllie som ansluter till kontinenten med 12 minuters tågresa,tillägger hon.
 
Mer grönska under våren
Under våren kommer fler trädplanteringar ske i området. Runt MalmöMässan sätts björkar på kvartersmark samt avenbok och al bakom byggnaden mot Annetorpsvägen. Längs Hyllie allé, områdets andra huvudgata, sker en något annorlunda plantering av energiskog. Vita byggsäckar som tidigare fungerat som upplysta kuber för vinterbelysningen längs allén, kommer nu att användas som 171 planteringskärl för energiskog - en provisorisk grönska under den första byggetappen av bostäderna i kvarteren längs Hyllie allé.

Ladda ner
Beskärningsplan för platanerna (pdf, 644 kB)

Relaterat innehåll
Parker & Torg

Senast ändrad: 2012-04-18 17:17