Penthousevåningar och stadsradhus

Klicka på bilden för att ladda ner hela schemat.

Illustration: Kamikaze arkitekter

2014-05-21
Malmö stads ambition att stimulera bostadsbyggandet visar märkbara effekter i Hyllie. Genom att upplåta mark för nyproduktion av lägenheter ges nu klartecken till ytterligare bostadshus längs områdets huvudgata Hyllie allé. Detta stod klart då tekniska nämnden idag godkände ett tomträttsavtal med Nevsten Fastighets AB, som avser uppföra 64 hyresrätter, varav 10 i formen som stadsradhus och fem penthousevåningar.

Hyllie allé sträcker sig i en östlig riktning från Stationstorget till infarten från Pildammsvägen och är den del av centrumområdet som ska växa med en småskalig och kvarterstät bostadsbebyggelse. Här kommer cirka 1 700 lägenheter med blandade upplåtelseformer att uppföras i en succesiv utbyggnadstakt de närmaste åren.

- Som markägare har staden en viktig roll att skapa förutsättningar för en ökad hyresrättsproduktion. Vår gängse modell för att stimulera denna har gett positiv effekt i Hyllie. Men området har också växt med sin egen attraktionskraft, vilket gör att även bostadsrättsbyggandet är igång, säger Klas Johansson, fastighetsdirektör i Malmö stad.

Nevsten Fastighets AB är den tredje aktören som nu tillför fler bostäder längs Hyllie allé och planerar det första spadtaget i oktober. Det aktuella tomträttsavtalet omfattar en bruttoarena (BTA) på ca 5 300 kvm som ska omsättas till 64 bostäder med stor variation. - Efter flera års planeringsarbete känns det skönt att äntligen börja bygga. Vi har lagt mycket omsorg på att skapa hög kvalitet och växlande karaktär av bostadshus i mänsklig skala. Bland annat uppför vi 10 stadsradhus och fem takvåningar med terrasser. Och samtliga bostäder får antingen balkong eller uteplats, säger Gunnar Nevsten, vd för Nevsten Fastighets AB.

Bostäderna som Nevsten Fastigheter AB ska uppföra ligger i ett kvarter söder om Hyllie allé och bredvid den kvartersmark där Lustgården AB också byggstartar ett bostadsprojekt till hösten med 80 lägenheter. I ett annat närliggande kvarter står sedan november 2013 tre färdigställda bostadshus med 53 uthyrda lägenheter som Roth Fastigheter AB uppfört. Sammantaget står dessa tre aktörer för produktionen av ca 200 bostäder längs Hyllie allé.

Samtidigt pågår ett intensivt bostadsbyggande längs områdets andra huvudgata Hyllie boulevard. Den utgår också från Stationstorget men sträcker sig i en nordlig riktning, förbi Emporia, Malmö Arena och MalmöMässan mot infarten från Annetorpsleden fram till badhuset som är under uppbyggnad. Utmed västra sidan av huvudgatan producerar Peab, JM, MKB Fastighets AB, och HSB sammanlagt ca 380 lägenheter varav 130 är bostadsrätter.


Läs mer om Nevsten Fastighets AB och deras bostadsprojekt i Hyllie
Nevsten Fastighets AB 

Reportage om Nevsten Fastighets AB som Veckans aktör i Hyllie

Länktips
En plats - med alla aktörer Din plats - med sikte på Hyllie hyllie.com

Gilla
Hyllie på facebook och få nyheter om utvecklingen först.

Senast ändrad: 2015-06-09 11:04