Stationsnära kontorshus blir grönt

Skanska Öresund som ska uppföra kontorshuset vid Stationstorget har under 2009 utvecklat sitt byggprojekt. Efter parallella arkitektuppdrag presenteras nu förslaget Klipporna, framtaget av Henning Larsen Architects. Byggnaden kommer att miljöcertifieras och klassas som en GreenBuilding.

Skanskas kontorshus Klipporna - vy mot Hyllie stationstorg.

Klipporna - vy mot Hyllie stationstorg. Illustration: Henning Larsen Architects.

Tomten för Skanska Öresunds aktuella projekt ligger utmed Hyllie boulevard med utblick mot Hyllie stationstorg. Närmaste granne blir Point Hyllie söder om torget med närhet till station Hyllie. Det är här kontors-
huset Klipporna ska ta plats — en byggnad som kommer att bestå av tre delar med sex till sju kontorsplan. Dessutom kommer ytor att erbjudas för butiker, café och restauranger på bottenvåningen med perfekt skyltläge.
 
I grunden för byggprojektet finns ett grönt initiativ eftersom Skanska arbetar med två internationellt erkända miljöcertifieringar; GreenBuilding och LEED. GreenBuilding innebär bland annat att energianvändningen i lokalerna kommer att effektiviseras. Med LEED ska miljöriktiga lösningar tillämpas för användningen av mark, vatten, energi, material med mera.
 
Klipporna blir gröna även på utsidan eftersom alla takytor täcks med gräs. Det fördröjer regnvattnets nedbrytning och bidrar till att omsätta koldioxid till syre.

Läs vidare
om Klipporna.

Länktips
Skanska Öresund
www.skanska.se

Senast ändrad: 2012-07-12 14:58