Vattnet i Hyllie har fått ett ansikte

2014-06-14
Vatten har förmedlat en grundläggande bild av Hyllie ända sen 1973, då Hyllie Vattentorn stod färdigt. Idag kännetecknas platsen med fler kopplingar till detta element, med en vattenpark och ett badhus som växer fram. Nu sticker även den offentliga konsten upp i området och ger vattnet både ett ansikte och en röst. I rondellen på Hyllie boulevard har fontänen och skulpturen MOTHER, skapad av Charlotte Gyllenhammar, fått en plats. Lördagen den 14 juni var det dags för invigning.

Klicka på bilden för att ladda ner hela schemat.

Skulpturen och fontänen Mother av Charlotte Gyllenhammar.
Foto: Maria Nyman-Moritz​

Lagom till jämställdhetskonferensen Nordisk Forum, som ägde rum i Hyllie den 12-15 juni, var det dags att inviga områdets första offentliga konstverk MOTHER, skapat av Charlotte Gyllenhammar. En öppen inbjudan till allmänheten hade lockat många besökare till rondellen vid Hyllie boulevard, där det 10 ton tunga konstverket i brons står placerad i en stor bassäng på 26 diameter. Den förväntansfulla publiken kunde redan innan invigningens studera skulpturen, som är ett liggande ansikte med öppen mun och har en storlek på cirka 50 kvadratmeter och 4 meters höjd. Med invigningen skulle konstverket fullbordas som både skulptur och fontän.

Stadsträdgårdsmästare Ola Melin hälsade publiken och alla medverkande välkomna med ett inledande tal och lät sedan konstmuseichef Cecilia Widenheim förmedla några reflektioner om konstverket. Därefter höll kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh ett invigningstal, som kopplades till såväl platsen som till arrangemanget Nordiskt Forum. Därefter var det dags för konstnärinnan själv att träda fram; Charlotte Gyllenhammar.

Klicka på bilden för att ladda ner hela schemat.

Charlotte Gyllenhammar. Foto: Maria Nyman-Moritz​

När jag första gången gick längs Hyllie boulevard och omslöts av områdets väldiga volym och stora skala såg jag framför mig ett stort huvud resa sig upp ur djupet här i korsningen. Jag tänkte på vatten, jag tänkte på det moderliga och på franska betyder Mére båda saker. Samtidigt, då mitt samarbete inleddes med staden gick min mamma bort. Konstverket fick på ett nära och naturligt sätt namnet MOTHER, säger Charlotte Gyllenhammar.

I en skrift om konstverket beskriver Charlotte sina tankar om vattnet och moderligheten. "Vattnets element, står för det ändlösa djupet, det föränderliga, det nattliga och kaotiska. Men också för det öppna och möjliga. Denna kropp öppnar sitt huvud för jordens inre, den vulkaniska kraften under källornas bottnar. Rilke skrev att människans bestämning är att bli en mun för naturen. Han tänkte på Orfeus som sjunger sin fasa med ofattbar skönhet. Orfeus huvud togs efter hans död till ön Lesbos tillsammans med hans instrument, där huvudet blev upphov till en egen kult".

- När vi föds lämnar vi moderkroppens inre hav. Då blir vår kropp enskild och vi tar skrikande vårt första andetag. Det är med detta vi föds till människa. Ur munnen kommer andningen, språket och sången, säger Charlotte Gyllenhammar.

Klicka på bilden för att ladda ner hela schemat.

Laine Quist, Malmö Opera. Foto: Maria Nyman-Moritz​

Efter Charlotte Gyllenhammars tal bjöd Laine Quist från Malmö Opera en sång ur Aida för att hylla konstverkets budskap. Och efter sista tonen var det äntligen dags att väcka skulpturen till liv genom att starta fontänen. Katrin Stjernfeldt Jammeh och Charlotte Gyllenhammar, som symboler för samarbetet mellan staden och konsten, tryckte tillsammans på fontänens startknapp. Med ett kraftigt vattentryck utåt och uppåt invigdes så MOTHER - konstverket som ger Hyllies vatten en röst och ett ansikte.

Klicka på bilden för att ladda ner hela schemat.

Katrin Stjernfeldt Jammeh och Charlotte Gyllenhammar tryckte tillsammans på fontänens startknapp och Mother var invigd. Foto: Maria Nyman-Moritz​


FAKTA

Konstverk: Brons (dimension ca 10x5x4 meter) Vikt: 10 ton Bassängens diameter: 26 m Bassäng: botten och sargelement av betong, infällda lister i botten av brons

Organisation:
Beställare: Tekniska nämnden - Hyllieprojektet Fastighetskontoret och Gatukontoret
Projekttid: 2010-2014
Byggtid: 2013-2014
Projektledare Malmö stad: Peter Gustafsson
Ombud Malmö stad: Maria Menninga
Bronsgjutning: Ulf Ferrius Skånska Klockgjuteriet
Entreprenör fontän och mark: NCC Construction Sverige AB Region Syd Anläggning Skåne
Teknisk konsult: Tyréns AB Fontänteknik: Westerlins/Byggros

Kontaktpersoner
Gunnar Ericson,Senior advisor, Malmö stad, 0708 - 34 13 97
Peter Gustafsson, projektledare, Malmö stad, 0709 - 34 13 77

Länktips
En plats - med alla aktörer Din plats - med sikte på Hyllie hyllie.com

Gilla
Hyllie på facebook och få nyheter om utvecklingen först.

Senast ändrad: 2017-01-23 12:42