Klimatkontraktet i Hyllie fick årets miljöpris

Klicka på bilden för att ladda ner hela schemat.

Malmö stad, E.ON och VA SYD har tecknat ett klimatkontrakt för skapandet av den nya stadsdelen Hyllie i Malmö. Klimatkontraktet blev vinnare av Årets Miljöpris, som delas ut av Tidskriften Betong.

Den 22 november 2012, tillkännagavs vinnarna vid en ceremoni på Berns i Stockholm inför 900 deltagare. Kommunalråd Anders Rubin var nominerad som representant för kontraktet och priset hämtades av miljödirektör Katarina Pelin. Det är tredje året i rad som byggtidskriften Betong delar ut pris för årets miljöinsats på betongområdet. Tre kandidater var nominerade till Årets Miljöpris. Vinnaren utsågs genom röstning på tidskriftens hemsida och flest röster föll på Malmö och Hyllie.

- Malmö stad har fått många priser för saker vi har gjort. Detta pris får vi för vårt holistiska synsätt i arbetet att utveckla Hyllie till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. Det är givetvis mycket glädjande och hedrande, men också uppfordrande för oss, säger Anders Rubin kommunalråd (S).

Motiveringen lyder
Hyllie ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. I klimatkontraktet för Hyllie är målet att energiförsörjningen till 100 procent ska bestå av förnybar eller återvunnen energi senast 2020. Visionen för Hyllie finns undertecknat i det klimatkontrakt som ingicks mellan Malmö stad, VA SYD och E.ON i februari 2011. Byggnaderna ska minimera användandet av energi när andelen fossila bränslen är som högst i energiproduktionen. För att klara denna utmaning måste byggnaden optimeras för att utnyttja sin värmelagrande förmåga maximalt. Betongens byggfysikaliska egenskaper kommer här att ha en avgörande betydelse. Dess goda förmåga att vara självreglerande kommer att utnyttjas och även dess goda värmelagrande förmåga.

Om Klimat kontraktet
I februari 2011 undertecknade Malmö stad, VA SYD och E.ON ett klimatkontrakt för Malmös största utvecklingsområde Hyllie. Stadsdelen ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och målet är att energiförsörjningen ska bestå till 100 % av förnybar eller återvunnen energi 2020. Hyllie är grönt från grunden. Energilösningen baseras på kretslopp och avfall behandlas som en resurs. Den energi som behövs är förnybar eller återvunnen och mycket är lokalt producerad på plats. I Hyllie kommer människor via smarta nät aktivt kunna påverka sin egen förbrukning, producera energi själva och dessutom få betalt för överskottet. Här kommer man ta ut energi när den är förnybar och priset är lägre och minimerar förbrukningen av dyr reservkraft.

Ladda ner
Klimatkontrakt (pdf, 3.2 MB)

Senast ändrad: 2015-06-09 11:09