Ny genväg från Holma till Hyllie centrum

I samband med Annetorpsvägens omläggning har nya gång- och cykelvägar byggts för att bättre knyta samman Holma och Kroksbäck med Hyllie centrum. En ny väg från Kroksbäck öppnade i april 2009. Nu står är även vägen från Holma till Hyllie centrum klar med en gång- och cykelbro över Annetorpsvägen.

Förstora kartan genom att klicka på bilden.

Aktuella cykelvägar i Hyllie centrum är markerade i rött. De gula vägarna i Hyllie visar det planerade cykelnätet som byggs ut från det befintliga.

Senast ändrad: 2012-07-12 14:57