Mer av Malmö

Grundförutsättningen för utbyggnaden av Hyllie är Citytunnelns station – station Hyllie. Det är hit man anländer och det är här man möter ett nytt centrum i södra Malmö. Runt Hyllie stationstorg ligger storskaliga och spektakulära projekt som lokaliserats här på grund av Hyllies plats i regionen.

Det regionala perspektivet är viktigt för Hyllie. Men Hyllie ska också vara ett hem och en närmiljö för dem som väljer att bosätta sig här. För dem är andra värden i en mindre skala mer betydelsefulla, exempelvis lagom stora bostadskvarter med fina gårdar, närhet till parker och tillgång till bra skolor och kommunal service.

Att ha tillgång till både det storskaliga med internationell prägel och det småskaliga med en lokal förankring ska utvecklas till något speciellt för Hyllie.

Stad möter land

250 meter från stationen ligger Tygelsjöstigen. Det är en grusad gång- och cykelväg med hamlade pilar, som ska sammanbinda de täta kvarteren i centrumområdet med byarna Bunkeflo och Vintrie och fortsätta under Yttre Ringvägen och ut på Söderslätt. Med Tygelsjöstigen stiger Söderslätt rakt in i staden. Överlappande strukturer och möten mellan tidsåldrar kommer att bidra till en kontrast och variationsrikedom, som är nödvändig för en utbyggnad av Hyllies storlek.

Det är en kvalitet för Hyllie att ligga i övergången mellan stad och land - att låta landsbygden vandra in mellan husen och låta gröna strukturer forma stadens mönster.
 
Kontraster i skala och mellan stad och land ska utvecklas till de bitar som ger Hyllie en unik och spännande karaktär. Ett profilområde ur regionalt perspektiv för handel och evenemang och ett profilområde lokalt som en tät men grön och hållbar stadskärna i södra Malmö.

Övergripande vision
"Med kommunikationen i centrum ska Hyllie vara en drivande kraft för tillväxt och hållbar utveckling av det nya Malmö - en gränsöverskridande och utåtriktad plats med hela världen som arena".

Visionen är att

- Hyllie ska bli en framtidsorienterad del av Malmö och en mötesplats med kreativ miljö i Öresundsregionen.

- Hyllie ska erbjuda en stadsmiljö som står för en hållbar stadsutveckling ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

- Hyllie ska bindas samman med Holma, Kroksbäck och Lindeborg genom bebyggelsestruktur och skapa en gemensam stadsdelskärna.


Målen som bidrar till visionen är

- Ett kommunikationscentrum

- En attraktiv företagsmiljö

- Hög boendekvalitet

- Ett centrum för evenemang och handel

- Närhet till omgivande kulturlandskap

Länktips
hyllie.com

Senast ändrad: 2019-06-05 16:33