En ny del av Malmö

Hyllie utbyggnadsområde oktober 2016. Foto: Perry Nordeng

Hyllie centrumområde

Planerna på att bygga ut södra Malmö har funnits ända sen 60-talet. Men det var först i samband med beslutet om Citytunneln som utbyggnaden startade på allvar. Med en station i Hyllie skapas här ett nytt centrum i södra Malmö men också ett profilområde för hela Öresundsregionen.
 
Tillväxt med många aktörer
Ambitionen med Hyllie är att skapa en blandstad som sjuder av liv. Här växer Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel fram med bostäder, arbetsplatser, hotell, handel och evenemang i ett exceptionellt läge nära Öresundsbron. För tillväxten planerar Malmö stad för flera funktioner i samarbete med drygt 30 aktörer.

Regionala funktioner
Mitt på Hyllie stationstorg ligger ankomsthallen med nergångar till tågen. Här ligger även Point Hyllie som ramar in torgets västra sida med sina fem byggnader som uppförs i etapper. Nära torget ligger Malmö Arena, MalmöMässan, köpcentret Emporia, hotell, kontorshus och  Hyllie vattenpark med kunskapscentret Kretseum nedanför Hyllie vattentorn. 

Mer av Malmö
I norra delen av centrumområdet öppnade Hylliebadet hösten 2015 som omges av en stor öppen park. I denna ligger odlingsområdet Hyllierankan och Kroksbäcks Skatepark. I kvarteren längs huvudgatorna Hyllie boulevard och Hyllie allé uppförs nu 2 500 bostäder i successiv takt fram till 2018 med närhet till servicefunktioner som både förskola och grundskola. Hyllievångskolan öppnar höstterminen 2017 och är områdets första grundskola, som även inrymmer en förskola.

Rurbant och i tiden 
Hyllie centrum ger närhet till allt. Här möts stad och landskap, storskaligt och småskaligt, gröna områden och färgstark arkitektur. Mot norr ligger Hyllie tre minuter med tåg till nästa station Triangeln. Mot söder ligger milsvidder av Söderslätt. Och västerut, med Kastrup som närmaste station ligger resten av världen. Rurbant och i tiden.

Klimatsmarta mål  
Malmö har ett miljöprogram och en målsättning att bli världsbäst på hållbar stadsutveckling till 2020. Och Hyllie centrum ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. En energieffektiv, resurssnål och grön stadsdel med hundra procent förnybar energianvändning.

Malmös nya framsida  
Fullt utvecklat beräknas hela utbyggnadsområdet att omfatta ca 12 000 bostäder och lika många arbetsplatser. Det unika kommunikationsläget förenat med stadsbebyggelse, parkmiljöer och skånskt kulturlandskap skapar attraktiva miljöer för boende, besökare och företag. Den goda jorden, kommunikationsnoden och integrationen är grunden till Malmös södra framsida.

Malmös andra stadskärna
Film från föreläsningsserien Mer av Malmö - om Hyllie centrum och utbyggnadsområdet. Inspelad december 2013.
Talare: Magnus Alfredsson, projektledare för Hyllies utbyggnad genom fastighets- och gatukontoret i Malmö stad.

Länktips
En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com

Senast ändrad: 2018-06-18 10:23