Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie

Den fördjupade översiktsplanen för södra Hyllie är ett strategiskt dokument som under lång tid ska styra utvecklingen i området på ett övergripande och hållbart sätt.

Varför en fördjupad översiktsplan för södra Hyllie?

Hyllie är ett stort utbyggnadsområde med goda förutsättningar att bli en attraktiv stadskärna där ungefär 15 000 malmöbor kommer att bo. I planområdet för den fördjupade översiktsplanen finns värden som är nödvändiga komplement till stadsmiljöerna som håller på att uppföras kring Hyllie boulevard och Hyllie allé. I de delarna finns brist på parkytor, skolor och förskolor och de stora investeringar som görs är beroende av vad som kommer att hända i södra Hyllie. Därför har det bedömts nödvändigt att ta fram en fördjupning av översiktsplanen som ger en bred politisk samsyn och en förutsägbarhet för aktörerna i området.

Planområdet ligger i södra Hyllie, på gränsen till Söderslätt och centralt i Köpenhamn-Malmöregionen. Södra Hyllie ska rymma 3000-4000 bostäder, lika många arbetsplatser, 3 skolor och en stadsdelspark. Platsen består idag av odlingsmark av hög kvalitet med inslag av kulturhistoriskt intressanta miljöer. Planförslaget bygger på några platsspecifika bärande strukturer och en traditionell kvartersindelning, vilket ger en robust och flexibel grund för den fortsatta stadsutvecklingen.

Mer av Malmö - filmad föreläsningsserie om Hyllies utveckling
Talare: Mikael Wallberg, projektledare för planeringen av Hyllies utbyggnad söderut, genom stadsbyggnadskontoret i Malmö stad.


"I dagens Malmö finns många byggda miljöer som berättar om staden och havet, men nästan ingen som berättar om staden och slätten. Det finns också en tydlig tendens: städer blir vackrare från vattnet och fulare från land. Hyllie ska bli annorlunda, här ska Malmö möta söderslätt på ett spännande och vackert sätt." Mikael Wallberg


Läs mer om översiktsplanen
Södra Hyllie

Länktips
En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com

Senast ändrad: 2017-01-03 13:43