Tyck till om södra Hyllie!

Vi vill veta vad du tycker om planerna för fortsatt utveckling av utbyggnadsområdet Hyllie. Södra Hyllie är nästa steg och planområdet kommer rymma 3-4000 bostäder, lika många arbetsplatser, 3 skolor, 5 förskolor och en stor stadsdelspark.

Samrådsunderlag för södra Hyllie finns här som en digital pdf (pdf, 76.6 MB). Vill du ha den skickad till dig, skriv till: stadsbyggnadskontoret@malmo.se. Du kan tycka till mellan 20 februari - 20 maj 2014.

Vad tycker du om planerna för framtidens Hyllie?

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Svara gärna på vår webbfråga!

Vill du bo i Hyllie?

Senast ändrad: 2014-02-20 15:56