Tävlingsprogram

Programmet för markanvisningstävlingen laddas ner som en .pdf genom nedanstående länk eller genom att klicka på bilden.

Programmets innehåll

  • Beskrivning av platsen
  • Uppgiften
  • Särskilda förutsättningar
  • Tävlingstekniska bestämmelse
  • Bilagor

Tävlingsprogram (pdf, 10.7 MB)

Bilagor

Nedanstående bilagor (som även finns angivna i programmet) utgör underlag för markanvisningstävlingen. Här går att läsa om gällande mål och riktlinjer för Hyllies utveckling och finna stöd för det sammanhang som tävlingstomten ingår i.

Översiktsplan för Malmö 
Arkitekturstaden Malmö
Vision, inriktningsmål och strategier för Hyllie
Hyllie gestaltningsprogram (pdf, 10.6 MB)
Malmökommissionen (slutrapport) (pdf, 19.7 MB)
Malmökommissionen (sammanfattning) (pdf, 833.5 kB)
Parkeringspolicy och parkeringsnorm
Parkeringsstrategi för Hyllie (pdf, 1.7 MB)
Riktlinjer för grönytefaktor (pdf, 940.8 kB)
Riskanalys 2008 (pdf, 189.4 kB)
Planläget i Hyllie 
Byggprojekt Hyllie (pdf, 2.5 MB)
Servitut väg (pdf, 1 MB)
Ortofoto skala1:4000 (pdf, 2.9 MB)
Fastighetskarta skala 1:4000 (pdf, 727.2 kB)

Läs gärna mer om stadsutvecklingsprojektet på malmo.se/hyllie

Bildbank

Foton på tävlingstomten och andra bilder som rör utbyggnadsområdet i Hyllie finns med fri användaderätt (byline fotograf) att ladda ner på Flickr

Digitalt underlag

De tävlande beställer primärkarta ink höjdinformation och sketchupmodell via sbk.sma@malmo.se
Ange ”Markanvisningstävlingen Hyllie” samt namn och adress.

Tillståndavtal för nyttjanderätt tillsammans med data skickas per post till varje deltagare

Inlämning

Tävlingsförslaget ska skickas med post och vara Malmö stad tillhanda senast:

2017-02-22, kl 15.00, för steg 1

2017-06-12, kl 15.00, för steg 2


Tävlingsförslaget skickas till:
"Markanvisningstävling Hyllie"
Malmö stad, fastighets- och gatukontoret
205 80 Malmö stad


Följande ska bifogas tävlingsförslaget

Förslaget ska i steg två åtföljas av ett förseglat kuvert märkt med "Namnsedel" och förslagets motto innehållande kontaktuppgifter och namn på förslagsställaren.

Senast ändrad: 2019-07-12 13:40