Samlade skrifter

Klimatsmarta Hyllie

                       Uppdaterad oktober 2015

I februari 2011 undertecknade Malmö stad, VA SYD och E.ON ett klimatkontrakt för Malmös största utvecklingsområde med målet att göra Hyllie till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. Vi tänker nytt, bygger grönt och utnyttjar smart teknik. För vi vet att det att resultaten blir bättre om vi samarbetar.
Klimatsmarta Hyllie (pdf, 965.9 kB)
Climate-smart Hyllie (pdf, 1.1 MB)

Miljöprogram Hyllie

                       Version 1, 2015

Det klimatsmarta Hyllie har genomsyrat olika processer och dokument. De viktigaste är Hållbarhetsöverenskommelsen för Hyllie allé, Klimatkontraktet, ÖP, Miljöbyggprogram Syd, Miljöprogram för Malmö stad och Fördjupad översiktsplan för Södra Hyllie. Miljöprogram Hyllie samlar alla aspekter av det klimatsmarta Hyllie i ett lätthanterligt paket.
Miljöprogram Hyllie (pdf, 10.4 MB)

Översiktsplan södra Hyllie

                       Oktober 2015

I planområdet för södra Hyllie finns värden som är nödvändiga komplement till stadsmiljöerna som håller på att uppföras kring centrumområdet. Därför har det varit nödvändigt att ta fram en fördjupning av ÖP som ger en bred samsyn för aktörerna i området. Dessutom rymmer planförslaget kvaliteter som kommer att stärka och bidra till att profilera Hyllie.
Översiktsplan för södra Hyllie (pdf, 3 MB)

Stadsmiljöprogram - Hyllie

                          April 2006

Målet med ett program för stadsmiljön i Hyllie är att ge en gemensam bild centrumområdes offentliga miljö. Genom denna målbild ges förutsättningar att Hyllie ska upplevas som en stadsdel som hänger ihop i sina olika delar trots en lång utbyggnadstid. Gatunätet ska ha en tydlig struktur och ha ett gemensamt uttryck med resten av Malmö.
Stadsmiljöprogram för Hyllie (pdf)

Belysningsprogram - Hyllie

                          April 2010

Programmet är framtaget enligt  riktlinjerna i stadsmiljöprogrammet för Hyllie med utgångspunkter i; Upplevelsen, Läsbarheten, Säkerheten, Drift och underhåll, Miljö och Effekt. Dessutom med hänsyn till Malmö stads övergripande principer för Malmös ljussättning (Stadens Ljus, 1995).
Belysningsprogram för Hyllie (pdf)

En plats i världen

                          September 2016

Ett magasin om Hyllie indelat enligt vinjetterna; bostäder, kontor, fritid och nöjen, hotell och konferens, parker och torg, skolor och barnomsorg, kommunikationer, fyllt med fakta om tillhörande projekt varvat med reportage om respektive vinjetter. Magasinet är framtaget av Malmö stad i samarbete med aktörerna i Hyllie.
En plats i världen

Hyllie i fickformat

                          September 2016

Ihopvikbar folder framtagen september 2016 med alla befintliga och pågående projekt i Hyllie utbyggnadsområde kopplade till en karta med utmarkerade objekt, projekt och projektägare. Foldern i tryckt version kan beställas hos fastighets- och gatukontoret i Malmö stad enligt epostadressen som anges nedan.
Hyllie i fickformat (pdf)

Hyllie gestaltningsprogram 2016

                       Uppdaterad oktober 2015

Gestaltningsprogrammet visar inriktning för hur enskilda byggnader och platser ska hanteras genom:
- gestaltningsmatriser för delområden
- gestaltningsinriktade processer i plan- och bygglovsarbetet
- gestaltningsspetsar för Hyllie
- gestaltning utifrån en stadsrumshierarki
Hyllie gestaltningsprogram (pdf, 2.1 MB)

Länktips

En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com

Senast ändrad: 2020-09-15 16:58