Öppna platser och gröna mellanrum

Foto: Jesper Lindgren

Hyllie växer där Malmö möter landet. I centrumområdet skapas en spännande urban miljö med naturen precis om hörnet. Men den stannar inte vid Hyllie, utan växer in bland husen och vidare in på innergårdar, parker och torg.

Det gröna som växande grund
De öppna landskapen i söder kommer omärkligt glida över i parker och grönområden i Hyllies centrala delar. Diagonalt genom området löper Tygelsjöstigen, en gång- och cykelväg kantad av en pilallé, som med Allétorget vid Hyllie allé kommer att skapa en naturlig koppling mellan det omgivande slättlandskapet och det framväxande centrumområdet.

Via Hyllie vattenpark (Vattenparken) runt Hyllie vattentorn fortsätter sedan detta gröna bälte vidare in i Kroksbäcksparken. I västra Hylle kommer ett stort rekreationsområde att skapa möjligheter för att jogga, cykla, rida eller bara ta en skön promenad.

Digital stjärnhimmel
I hjärtat av centrumområdet ligger Hyllie stationstorg (Stationstorget). Här sammanstrålar huvudgator och stråk med byggnader som Malmö Arena, Point Hyllie med hotell, Emporia och kontorshuset Klipporna. Ankomsthallen till station Hyllie ligger mitt på torget och leder ner till Citytunnelns plattform sju meter under mark. Under dygnets mörka timmar lyser en digital natthimmel över Stationstorget. Ljusets färger kan skifta och ge torget olika karaktär, beroende på vad som sker på platsen.

Länktips

En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com

Senast ändrad: 2019-01-17 08:26