En mix av aktiviteter

Foto: Magnus Franzén, Higshot

Badhusparken anläggs intill Hylliebadet med mötesplatser och en mix av aktiviteter för Malmöbor i alla åldrar. Delar av parken stod färdig då badhuset öppnade hösten 2015. Som fullständig park kommer den i framtiden bli en utökad del av den befintliga Kroksbäcksparken.

De flesta aktiviteter kommer att samlas kring badhuset och utgöra hjärtat i parken.

Parkour

I väster skapas en parkourpark med olika svårighetsnivåer. Det blir en spännande plats att upptäcka och vara aktiv på - där barn, motionärer och professionella utövare kan vistas samtidigt.

Strax norr om parkourparken planeras för en rosa basketbollplan och färgglada badmintonbanor. Här ska också boulebanor och schackspel finnas. En stor pelarsal av ljusa lärkträd ska förbinda Pildammstråket på båda sidor av Badhusgatan och bli en rumsavgränsare i den stora parken - en helt ny typ av miljö som inte finns i omgivande parker.

Odlingsområde

Till parkområdet tillhör odlingsområdet Hyllierankan som slingrar sig likt en jättelik ranka ner mot söder. De cirkelformade odlingsenheterna binds till en händelserik gångslinga. Mellan cirklarna växer blommande fruktträd som binder ihop temat ner mot Generationsskogens körsbärsträd i Vattenparken.  

Mer om odlingsområdet
Hyllierankan

Länktips
En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com

Senast ändrad: 2018-02-19 09:34