Lummig skog och oväntade vyer

Dagvattenparken är en park på ca 23 000 kvadratmeter som anläggs söder om Hyllie vattenpark och spårområdet. Parken blir grön, men ska även kunna agera dagvattenmagasin vid kraftiga skyfall. Därför görs hela ytan skålformad, som skapar ett böljande landskap med tydliga nivåskillnader i parken.

Utsiktsplats

Grusgångar skapas för promenader i parken. Men också hårdgjorda och bredare gångar för att snabbt och smidigt kunna röra sig genom parken. I den lägsta delen av parken övergår gång- och cykelvägar till en bro med utsiktsplats där man kan stanna upp och blicka ut över trädtopparna.

I parkens djupaste skålning anläggs en liten damm, både som prydnad och för att husera områdets mindre vattensalamandrar (Lissotriton vulgaris). Över dammen byggs spänger, vilka gör det möjligt att passera utan att bli blöt om fötterna. Spängerna sträcker sig även över parkens fuktigare markområden.

En del skog med exotiska träd

Stora delar av parken kommer att utgöras av äng, men med rejäla klippta gräsytor där man kan sola, spela kubb eller bara sätta sig ned en stund. Det kommer även att finnas en skogigare del med exotiska träd. Här kan man gå på upptäcktsfärd eller njuta av skuggan en varm dag. Här kommer att finnas såväl lövträd som barrträd, blomning på våren, färgsprakande bladverk på hösten och en mjuk och dov grönska på vintern.

Dagvattenparken balanserar i gränslandet mellan naturligt och urbant, och kommer mitt i grönskan även att innehålla oväntade vyer, små hemliga platser och lekfulla inslag. Här kan du till exempel grilla och titta på tågen som susar förbi, sätta dig och gunga under bron, ta en genväg över en repbro eller upptäcka en oväntad favoritskulptur.

Byggstart är planerad våren 2018
Planerad att färdigställas sommaren 2019

Hyllie i sociala medier

Facebook
Twitter
Flickr
Issuu
YouTube

Länktips

En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com

Senast ändrad: 2018-07-11 13:35