Så genomfördes tävlingen

Projekttävlingen om att skapa Hyllies största park genomfördes i två steg. Det första steget var en öppen prekvalificeringsfas där det kom in 24 anmälningar. Därefter valdes fyra tävlingsteam ut för att delta i steg två.

Parallellt med teamens arbete träffades en fokusgrupp bestående av cirka 40 personer från närområdet för att berätta vilka drömmar och förväntningar som finns på en framtida park. Det ingick sedan i de fyra tävlingsteamens uppgift att beskriva hur de tolkat och beaktat detta resultat i sina förslag.

Juryn bestod av:
Thomas Lundquist, Anna Holmqvist, Håkan Thulin (Malmö stad)
Maria Sundell Isling (Växjö kommun)
Maja Manner (ÅF konsult) 

Senast ändrad: 2018-09-04 13:36