En plats i världen

Stationstorget i Hyllie

Foto: Jesper Lindgren

Berättelsen om Hyllie stationstorg började år 2006 då Malmö stad utlyste en tävling för torget som skulle bli hjärtat i det nya Hyllie. Sweco arkitekter vann tävlingen med Thorbjörn Andersson som ansvarig landskapsarkitekt. Det vinnande förslaget hade mottot Fagus: det vetenskapliga namnet för bok.

Torget är 10 000 kvm stort, ungefär lika stort som Gustav Adolfs torg i Malmö. Mitt på torget ligger nergången till Hyllie station, som varje dag tar emot ca 8 500 resande. Torget ska kunna hantera drygt 15 000 arenabesökare men ändå kännas tryggt och ombonat när färre människor vistas där. Bokskogen är ett sätt att tackla utmaningen. Den både befolkar rummet, skapar gläntor och hjälper till att styra människoströmmarna mellan Malmö Arena och stationen.

"Torget ska ha en stark karaktär av Plats i världen". Så beskriver landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson sin vision i det vinnande tävlingsförslaget. Nu när torget står klart kan vi konstera att det blev så.

Ett utdrag ur juryns utlåtande:
Det behärskade uttrycket i förslaget håller ihop torget till en helhet och ger en flexibel plats som korresponderar väl med kringliggande byggnader. Bokträden, som också har fått ge namn åt förslaget, är ett genialt grepp, som ger torget ett unikt och skånskt signum.

Stationstorget i Hyllie

Foto: Maria Nyman

En bokskog mitt i staden
Boken är ett träd som helst lever i sin naturliga miljö. Den behöver ha förmultnade boklöv, mikroorganismer och lagom fuktighet kring sina rötter. När arbetet med torget satte igång var därför bokträdens överlevnad den första och kanske största utmaningen man ställdes inför. Sveriges främsta trädexperter anlitades för att ta fram en lösning som
skulle få bokträden att trivas på torget.

Ett 60 cm tjockt lager av handbollsstora stenar har lagts ut och därefter har bra växtjord vattnats ner i hålrummen mellan stenarna. Ovanpå lades granithällarna. På det sättet kan trädens rötter växa under hela stenläggningen samtidigt som torget tål att köras på. Närmast trädens rötter ligger en specialblandning av lavasten, kompost och halvt nedbrutna boklöv, allt för att bokträden ska tro att de fortfarande växer i skogen.

Träden står i bokhäckar som gör att nya löv fylls på varje höst. Jordens fuktighet mäts med speciell utrustning som är monterad vid träden, så att de kan vattnas vid exakt rätt tidpunkt. Bokträden var ca 30 år gamla när de planterades på torget och varje träd har valts ut med omsorg, för att passa på platsen. På varje stam finns en blå färgprick som visar vilken riktning de stod i plantskolan. Träden har fått samma placering på torget för att inte få solskador på stammen.

Stationstorget i Hyllie

Foto: Jesper Lindgren

En gnistrande stjärnhimmel
När mörkret faller och nattbelysningen tänds genomgår torget en förvandling. En stjärnhimmel tänds över träden och ett konstgjort månljus lyser på trädkronorna. Bänkarna belyses underifrån med ett varmt och ombonat ljus. Stjärnhimmeln består av stålvajer som spänts mellan höga master. Tusentals LED-dioder är fästa på vajern och tindrar som stjärnor. LED-dioderna kan programmeras och förändra sig efter önskemål. När ishockeylaget Redhawks spelar i Malmö Arena kan torget klä om till fest och färga himlen röd och gul.

Stationstorget i Hyllie

Foto: Jesper Lindman

Ett vackert golv
Det är ett exklusivt golv av svensk granit och norsk glimmerskiffer som ligger på Hyllie stationstorg. De största hällarna är 2 ✕ 1 meter stora och är brutna i Tossene i Bohuslän. Det krävs stor noggrannhet och hantverksskicklighet för att lägga dem. Glimmerskiffern, från Otta i Norge, som kantar torget, skiftar från svart till en nästan guldskimrande färg. Fyra stora vattenkar har byggts av samma sten och placerats framför Malmö Arena. Träbeläggningen vid bänkarna gör att det känns varmt och inbjudande att slå sig ner. Det taktila stråket som ska hjälpa synskadade över torget är specialtillverkat för platsen och gjort i diabas.

Kul att veta
• De största hällarna är 12 cm tjocka och väger drygt ett halvt ton styck.
• Diabas är en svart, exklusiv bergart som ofta används av konstnärer.

Länktips
En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com

Senast ändrad: 2018-02-19 09:56