En park för alla sinnen

Visionsbild av Vattenparken

Foto: Urszula Striner

Hyllie vattenpark (Vattenparken) innebär en ny era i Malmös parkhistoria då den anlagts som en stadsdelspark i ett helt nytt centrum i södra Malmö. Parken är ett viktigt inslag i Hyllie och fungerar som områdets "gröna lunga".

En attraktion för hela Malmö
Vattenparkens huvudentré gränsar till Malmö Arena och snuddar med sitt sydvästra hörn till Hyllie stationstorg. Här erbjuds träd och grönska kombinerat med vattenupplevelser av både sinnlig och experimentell karaktär. Därför är Vattenparken en attraktion för hela Malmö och ett spännande besöksmål för skolelever.

Glittrande och porlande vatten bjuder på upplevelser utöver det vanliga Här stimulerar vattnet till lek och väcker tankar kring dess egenskaper. Bland de gröna kullarna och körsbärsträden (Generationsskogen) i parkens norra del välkomnas man att slå sig ner för picknick eller en stunds vila.

Pedagogiskt koncept
Vattenkonceptet i parken är utvecklat med tio pedagogiska stationer för vattenexperiment utifrån olika frågeställningar. I parken ligger även Kretseum, ett kunskapscentrum med fokus på vatten och dess kretslopp och en utställning om "Den hållbara staden".

Parkytan fortsätter söder om spårområdet och planeras bli en mer naturlik park kopplat till de framväxande bostadskvarteren vid Hyllie allé.

Vattenparken är öppen för alla med fri entré, dygnet runt under årets alla dagar.

I korthet

  • Byggherre: Malmö stad, VA SYD
  • Arkitekt: C Wingren Landskap
  • Färdigställdes våren 2015

Läs mer
Malmös parker

Länktips
En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com

Senast ändrad: 2019-07-26 09:39