Det börjar här

Med en tågstation i Hyllie har Malmö kommit närmare världen. Här skapas plats för möten och upplevelser. Här avsätts ytor för verksamheter att växa. Därför har också världen upptäckt Hyllie.