Här finns världens möjligheter

Foto: Maria Nyman

Planeringen för barnomsorg och skolor är en central och viktig del i Hyllies utbyggnad. Här ska alla få plats att växa och utvecklas från start. Förskolor och grundskolor kommer därför stå färdiga i takt med att boende med barn och unga flyttar in i området.

Hyllievångskolan
Söder om Hyllie allé ner till Almviksvägen byggs Hyllievångskolan med plats för 700 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. I ett område med gröna kvaliteter är skolan även kopplat till Iduns park och en sporthall. Skolan öppnade hösten 2017. Iduns förskola inrymms även i byggnaden.

Förskola i bostadskvarteret Tors gränd
I ett kvarter norr om Hyllie allé uppförs en förskola med plats för 80 barn i åldrarna 1—5 år, fördelat på fyra avdelningar och en uteavdelning. Förskolan byggs på ett våningsplan i ett lågenergihus som har ett tak med plats för lek och odling. Dessutom delar förskolan och bostäderna kvarterets gröna innergård. Förskolan beräknas vara färdigställd 2019.

Mer västerut, söder om Stationstorget, planeras ytterligare en förskola och ett högstadium, årskurs 7-9, med plats för 450 elever. Uppskattad skolstart hösten 2020.

Ytor för lek
Norr om Hyllie allé vid Tygelsjöstigen finns en allmän lekplats. I takt med att fler bostadskvarter byggs upp i området kommer parker som planeras söder om Hyllie allé ge plats för fler lekytor.

Länktips

En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com

Senast ändrad: 2019-01-17 08:13