Passiv hus för aktiva barn

Foto: Peter Kroon

I ett av de norra kvarteren längs Hyllie uppförs en kommunal förskola. Här kommer plats att finnas för cirka 80 barn i åldrarna 1–5 år, fördelade på fyra avdelningar. Förskolan beräknas stå färdig i början av 2019, samtidigt som de första bostäderna i kvarteret är klara för inflyttning.
Den kommunala förskolan byggs med en teknik som gör att den kvalar in som en passiv byggnad med energisnåla lösningar för ventilation och värme. Byggnaden får en odling på taket vars yta även kan användas för lek. En grön innergård delas av förskolan och bostäderna i samma kvarter.

Fakta
Arkitekter: CA Carsten Anderson Arkitekter

Byggherre: Stadsfastigheter, Malmö start

Byggstart 2017

Färdigställd: 2019

Länktips

En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com

Senast ändrad: 2018-01-30 16:28