Med naturen som lekplats

Foto: Helene Toresdotter

Lek och lärande med naturen

Hyllies första förskola öppnade våren 2017 med fyra avdelningar och plats för 72 barn. Iduns förskola ligger i Hyllievångsskolans byggnad på Ymers väg. Kopplat till byggnaden finns en idrottshall. Men också Iduns park för lek och lärande för stora som små.

Skolgården inbjuder till aktivitet under dygnets alla timmar och bidrar till att skapa trygghet i området. Här finns också en skatepark som knyter ihop skolbyggnaden och parken på ett spännande sätt.

En park för alla

Iduns park fungerar både som skolgård för eleverna och som en kvarterspark för de boende i området. En böljande bäck i parken kan användas som en del i undervisningen om vattnets kretslopp. Men den fungerar också som en naturlig gräns till allmänhetens del av parken under skoltid. Den som vill använda skolgården andra tider ska känna sig välkommen utan att hindras av något staket.

Mer om Iduns förskola

Fakta
Förskola: fyra avdelningar.
Platser: 72 barn
Byggherre: Stadsfastigheter, Malmö stad
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Byggstart: 2015.
Färdigställd: höstterminen 2017

Hyllie i sociala medier

Facebook
Twitter
Flickr

Länktips

En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com

Senast ändrad: 2018-01-30 16:18