Dragörkajen

Dragörkajen vid småbåtshamnen kommer att bli ett stråk längs vattnet som kantas av flerfamiljshus med totalt 140 bostäder.

Dragörkajen

Kontorshuset med en publik bottenvåning på den yttersta delen av f d Dragörfärjeläget stod färdigt under 2012. Byggande pågår av flerbostadshus längs med Övägen. Området mellan Övägen och kajen kommer totalt sett att innehålla cirka 140 bostäder i form av parhus och lägenheter (såväl hyresrätter som bostadsrätter) men även lokaler för service och centrumverksamheter i vissa lägen. De allmänna kajerna är viktiga och kommer i takt med att kajerna byggs färdigt norr om Övägen att blir en del i ett övergripande stråk längs vattnet. (Byggherre: JM, Stena fastigheter)

Fastighets- och gatukontoret projekterar kajpromenaden nedanför parhusen och förväntar sig en byggstart våren 2016.

Senast ändrad: 2018-06-15 13:43