Glasbruket

Glasbruket är det första område, som utvecklas i hamnområdet och kommer när det är färdigt omfatta 300 lägenheter och 200 enbostadshus.

Glasbruksområdet är den första delen av Limhamns hamnområde, som planlades för blandad stadsbebyggelse år 2006. I enlighet med den gällande detaljplanen för Glasbruksområdet bebyggs området med flerbostadshus, radhus, lokaler för verksamheter och en skola samt sporthall och park. JM var först ut med att bygga flerbostadshus ut mot kajen och Skanska har byggt radhus längs Barlastgatan och Vaktgatan men även flerbostadhus ut mot kajen. Fullt utbyggt räknar man med cirka 300 lägenheter i flerbostadshus och 200 i enbostadshus. Fastighets- och gatukontoret har iordningställt kajerna, parker och gator som är tillgängliga för allmänheten. Föreningslokaler med marin anknytning får byggas på kajerna. (Byggherre: JM, Skanska, Malmö stad m fl)

Senast ändrad: 2018-06-15 15:01