Gråsejen

Det mindre kvarteret Gråsejen ligger längst sydost i området och innehåller ett bevaransvärt industriminne. Här kommer det att byggas cirka 65 lägenheter.

Detaljplanen för kvarteret Gråsejen vann laga kraft i feb 2013 och gör det möjligt att bygga omkring 65 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningarna samt fem radhus mot Prångaregatan. I den allmänna parken i öster kommer kalkugnen, ett industriminne, lyftas fram och ges en mer framträdande plats. (Byggherre: HSB)

Senast ändrad: 2015-10-13 14:48