Jämlik hälsa - forskningsprojekt

Dina möjligheter till god hälsa ska inte bero på din sociala situation eller vilken stadsdel du bor i. Det är drivkraften bakom projektet Jämlik hälsa – hälsofrämjande innovation i samverkan som med hjälp av invånare ska förebygga ohälsa på Lindängen.

Kvinnor som utövar stavgång

Malmö universitet är huvudpart i projektet. Bland de övriga aktörerna finns Malmö stad, Region Skåne, Rädda barnen, Röda korset, Länsstyrelsen, Skåneidrotten, Apotek Hjärtat, TePe munhälsoprodukter – och den kanske viktigaste aktören av alla: Lindängenbor. Och det är just samverkan som är projektets styrkan.

Partnerskapet Hälsofrämjande innovation i samverkan är ett initiativ från Malmö universitet. Bakgrunden till initiativet är behovet att utveckla nya arbetssätt för att motverka The Health Gap, det vill säga att klyftan ökar mellan de i befolkningen som har god hälsa respektive de som har sämre. Partnerskapet drivs som en utvecklingsverksamhet med en evidensbaserad forskningmodell för samverkan i botten. Modellen heter CBPR – Community Based Participatory Research.

Forskningen i projektet utgår från deltagarbaserad aktionsforskning, med innovativa inslag av olika metoder för kunskapsmobilisering. Syftet är att utifrån detta perspektiv sedan utveckla långsiktiga hälsofrämjande interventioner, utifrån medborgarnas egenupplevda behov.

Senast ändrad: 2018-11-06 14:04