Publicerad 2017-10-23 16:44

Senast uppdaterad 2017-10-27 16:30

Detaljplanen för Lindängen har vunnit laga kraft

Dp 5404

I oktober 2016 godkände politikerna i kommunfullmäktige detaljplanen för Lindängen centrum. Beslutet överklagades av en boende. I början av juni 2017 avgjorde mark och miljödomstolen att politikernas beslut att godkänna planen var rätt, vilket innebär att planen vunnit laga kraft – och kan börja gälla.

Efter granskningen under våren 2016 delades detaljplaneområdet för Lindängen centrum i två delar. Det är den största av dessa två delar som politikerna i kommunfullmäktige har godkänt.

Detaljplanens innehåll

I den godkända detaljplanen finns nya Högaholmsskolan, ett nytt bostadskvarter på samma plats som gamla Högaholmsskolan, och bostäder söder om Munkhättegatan, intill Lindängenskolan. Nu kan kommunen söka bygglov för en ny Högaholmsskola. Det är också möjligt att söka bygglov för nya bostadshus i Lindängen centrum.

Vad är inte med?

Den del av den ursprungliga planen som inte godkändes av kommunfullmäktige är fastigheten Bordsvisan 1, där butikerna, biblioteket och huset med vårdcentralen och Framtidens hus ligger. En del av kommunens mark mellan Bordsvisan 1 och Munkhättegatan är inte heller med i den godkända detaljplanen. Anledningen till att detaljplanen delades var att det behövs avtal med ägaren till Bordsvisan 1 för att kunna anta den delen av detaljplanen och nya Högaholmsskolan kunde inte vänta på att det avtalet skulle bli klart.