Publicerad 2017-10-30 11:02

Senast uppdaterad 2017-11-03 08:49

Ny gång- och cykelväg längs med Munkhättegatan

cykel i fart

Snart kommer du kunna cykla säkrare och snabbare i Lindängen.

Just nu byggs en ny gång- och cykelbana i Lindängen längs med en del av Munkhättegatan, precis norr om kvarteret Vårsången, där det nyligen byggts nya bostadshus. Tidigare fanns här bara en gångbana.

Den nya gång- och cykelbanan binder ihop cykelbanan vid Lindängeskolan i väster med Gånglåtsstigen i öster. Via den kommer man kunna använda befintliga passager både under och över Munkhättegatan.

Bygget planeras bli klart kring årsskiftet. Då kommer man kunna färdas tryggt och säkert både till fots och på cykel. Den nya gång- och cykelvägen blir en viktig länk mellan dagens bostadshus och Lindängen centrum.             

karta ny cykelväg längs med Munkhättegatan