Publicerad 2018-02-09 14:30

Senast uppdaterad 2018-02-09 15:22

Nu kickar Program Lindängen igång!

Personer i workshop på startmöte om Program Lindängen

För någon vecka sedan träffades programmets interna och externa råd, det vill säga polis, räddningstjänst, fastighetsägare, näringsliv, idéburen sektor och flera representanter från Malmö stads förvaltningar för ett startmöte. Ett 50-tal personer workshoppade och berättade om sina verksamheter. Det var ett gäng med stort engagemang för Lindängen.

– Det fanns verkligen en positiv energi i rummet, säger Agneta Persson, programledare för Lindängen. Det är så många som gör och vill göra bra saker på Lindängen, och vi fick in värdefull input till vårt arbete.

– Något som också var också roligt att se var att många hittade nya kontakter. Det minglades febrilt!

Flera blädderblock och mängder med lappar fylldes med fakta, uppgifter och förslag. Ett omfattande material som nu ska dokumenteras och analyseras.

Vad var det som kom fram?

– Deltagarna tycker att det är viktigt med strukturerad samverkan och ser att programmet spelar en viktig roll. De efterlyser också en sammanhållen kommunikation om allt som händer på Lindängen. Det pågår ju massor av positiva bra saker, men vi känner inte till allt, vi känner inte varandra eller vilka möjligheter som finns. Det är viktigt att hitta lösningar på detta.

– Det kom också fram konkreta förslag från fastighetsägarna om att bilda någon form av fastighetssamverkan, liknande den på Sofielund. Flera lyfte dilemmat med det stora behovet av att omdana Lindängen centrum, som nu är utlyft ur den nya detaljplanen. Det var ett av de viktigaste målen med detaljplanen och långtgående planer finns på byggandet av ett nytt bibliotek eller kulturhus, ett välkomnande och vackert torg och bostäder. Att omdaningen nu kommer till stånd var ett tydligt medskick från deltagarna.

Vad händer nu?

– Nu ska vi gå igenom materialet för att se hur de olika projekten och insatserna hänger ihop och få en bild av helheten. Utifrån den ska vi se hur arbeten som pågår kan styras mot programmets nyttor, och se vad vi behöver mer eller kanske lite mindre av. Vi har också haft startmöte med de verksamheter och projekt som redan pågår i Lindängen. Resultatet från båda startmöten är viktiga underlag i arbetet med programplanen som beräknas vara klar till sommaren, säger Agneta Persson.