Publicerad 2018-10-09 16:19

Senast uppdaterad 2018-10-09 16:23

Lindängen förebild för fler allaktivitetshus

Bild på Apelgårdsskolan

Lindängeskolan var den första skolan i Malmö som fick ett allaktivitetshus. Det startade 2011 och har belönats med flera priser. 2013 startade ännu ett på Hermodsdalsskolan. Nu har Malmö stad fattat beslut om att starta ett tredje allaktivitetshus som ska ligga på Apelgårdsskolan i Rosengård.

Allaktivitetshusen riktar sig till alla åldrar och erbjuder gemensamma aktiviteter i skolans lokaler utifrån behov och önskemål. Ett syfte är att nå flickor och kvinnor, som konstaterats ha särskilt lågt deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter. Utvärderingar har visat att ökade skolresultat, ökad upplevd trygghet, ökad förståelse för samhället och framförallt en meningsfull fritid för eleverna på skolan och boende i området är några av framgångsfaktorerna.

Valet av Apelgårdsskolan är baserat på en bedömning av vilka F-9-skolor i fem utvalda områden som anses ha bäst förutsättningar att hysa ett allaktivitetshus och samtidigt bidra till möten mellan Malmöbor med olika bakgrund och socioekonomiska förutsättningar.

Socioekonomiska och barnrättsliga faktorer har vägt tungt i valet av skola. Verksamhetsidén kommer ifrån en ambition att utgöra en positiv kraft i ett område präglat av brist på lokalt föreningsliv, med låga skolresultat och en hög upplevd otrygghet i skolan och i närområdet.

– Vi är otroligt glada att vår skola får chansen att vara ett allaktivitetshus, säger Caroline Sjölin, rektor Apelgårdsskolan. Att bjuda in till gemensamma aktiviteter i skolans lokaler ger oss möjlighet att interagera, bygga relationer och skapa en kvalitativ fritid.

– Verksamheten är så mycket mer än organiserade aktiviteter efter skolan, säger Anna-Carin Mårtensson, avdelningschef på kulturförvaltningen i Malmö. Här får Malmöbor möjlighet att påverka sin egen fritid genom att önska och, i många fall, hjälpa till att organisera sin egen aktivitet tillsammans med andra.

– Eftersom även barnens föräldrar och andra vuxna i området påverkar och tar del av utbudet i skolans lokaler, skapas en positiv känsla för skolan och skolmiljön hos alla åldersgrupper, säger Hanna Sjöberg, avdelningschef på kulturförvaltningen i Malmö stad.

En inledande etablering av det nya allaktivitetshuset på Apelgårdsskolan ska starta hösten 2018. Verksamheten planeras att bli permanent 2019. Allaktivitetsmodellen är tänkt att spridas till flera skolor i Malmö.