Publicerad 2018-10-09 16:12

Senast uppdaterad 2018-10-09 16:18

Lindängeskolan - en av Malmös bästa skolor

På Lindängenskolan har eleverna nyss avslutat lunchen och några elever sitter i rasthallen och pratar. Det är lugnt och stilla. Några glada tillrop hörs och det fnissas runt ett bord. Det är en helt vanlig dag på Lindängeskolan. På några år har betygsresultaten höjts kraftigt. Idag ligger Lindängeskolan på topp 10-listan över Malmös bästa skolor efter att ha varit rankad bland de sämsta. Hur gick det till?

Jag har bestämt träff med Jaklina Stankic som är rektor på skolan sedan 2011. Vi sitter ned i hennes ljusa kontor med moderna ”svarta tavlor” i glas. Berätta! Hur har ni lyckats att få så goda betygsresultat på Lindängeskola?

- Vi har arbetat systematiskt med involvering och samtal. Den första tiden jag arbetade här ägnade jag mycket tid att observera, säger Jaklina Stankic. För att skapa förutsättningar för lärarnas utveckling införde jag schemalagda enskilda samtal med lärarna. Lärarna i sin tur har enskilda samtal med varje elev varje vecka. Det lärarna får ska sippra ned till eleverna.

Alla kan utvecklas
Jaklina Stankic pratar mycket om respekt mellan människor. Hennes förhållningssätt är att alla människor kan utvecklas, både vuxna och barn. Kulturen på skolan och transparens kring information och resultat är viktigt.
- Jag vill skapa varje medarbetares bästa arbetsplats för att bidra till elevens bästa. Vi är ett team och tillsammans har vi mer kapacitet. Genom återkoppling på olika nivåer som t.ex. stormöten, arbetslag och ämneslag utvecklas vi.

Morgonmöten varje morgon
Varje morgon träffas arbetslagen en kort stund för att samla sig inför dagen. På Lindängeskolan läggs mycket fokus på pedagogik och undervisning i klassrummet. Att motivera och entusiasmera eleverna är viktigt.
- Alla elever kan lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Därför är det viktigt att följa och identifiera enskilda individers kunskapsutveckling. När vi ser svävningar i elevers resultat sätter vi in åtgärder omgående.

Lång resa mot framgång
När Jaklina Stankic kom till Lindängeskolan 2011 var de tre rektorer på Lindängeskolan, en för F-6, en för 7-9 och en för särskolan. Då fanns det ingen tydlig vision, ledning var splittrad och det fanns många konflikter i personalgruppen. Idag är Jaklina Stankic rektor för hela skolan.
- Det har varit en lång resa dit vi är idag. Jag observerade mycket den första tiden, tittade på arbetslagen, hur kommunikationen fungerade. Jag kartlade allt jag såg och började därefter planera.

- Den fysiska miljön var tråkig och sliten. Vi rustade upp lokalerna, målade, köpte in nya möbler succesivt. Jag menar att både lärarna och eleverna behöver känna sig stolta över sin miljö.

Flera samarbeten
Skolan har många samarbeten med andra förvaltningar. Ett viktigt samarbete är det prisbelönta Allaktivitetshuset som har sina aktiviteter på skolan utanför skoltid.
- Det är ett jätteviktigt samarbete. Vi är så glada över att ha dem här på skolan. Allaktivitetshuset bidrar till en meningsfull fritid för både elever och boende i området, och de bidrar också till att eleverna känner sig trygga.

- Vi är med i olika nätverk med andra förvaltningar genom Program Lindängen, som är helt fantastiskt exempel. Vi är också med i Trygg i Söder och har flera aktiviteter tillsammans med Framtidens Hus vid t.ex. högtider. Vi vill visa upp all positiv kraft som finns på Lindängen.

Lindängeskolan är även med i ett internationellt nätverk. Digital School of Europe är ett nätverk med lärare i andra länder via digitala kanaler.

Hur är du som ledare?
- Jag är en ledare som försöker vara ödmjuk inför andras kompetenser och förslag. Det ska finnas handlingsutrymme. Jag tror jag har skapat en arbetsmiljö för kreativitet och inspiration.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
- För mig är det ett nytt äventyr varje dag, säger Jaklina Stankic och skrattar. Det är inspirerande och kreativitet, och det blir nästan aldrig som det står i min kalender, vilket också är inspirerande. Det är verkligen inget rutinarbete. Och såklart, det kan också vara jobbigt ibland.

- Jag vågar påstå att vi har det viktigaste jobbet i samhället. Vi bygger framtiden. Men man måste älska det. Framgången ligger i passion och kärlek för jobbet.

Betygsresultat
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9: 248.1 (max 340 poäng).
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9: 94,7%.
Godkänt alla ämnen, årskurs 9: 78,9%.