Publicerad 2018-10-17 09:02

Senast uppdaterad 2019-01-17 13:53

Forskningsprojekt för bättre hälsa

4 kvinnor i ett kök som lagar en måltid.

Hälsofrämjande innovation i samverkan bidrar till lösningar som skapar egenmakt hos individer. Med ökad egenmakt kan var och en själv såväl som tillsammans med andra påverka sin situation så att ohälsa och socioekonomiska förhållanden kan förbättras och förändras. På så vis skapas ett mer jämlikt samhälle.

Partnerskapet Hälsofrämjande innovation i samverkan är ett initiativ från Malmö universitet. I partnerskapet ingår fjorton aktörer från näringsliv, offentlig sektor, idéburen sektor samt medborgare boende i området Lindängen i Malmö.