Program Lindängen

Program Lindängen är ett 5-årigt pilotprogram för
geografisk utveckling av Lindängen. Programmet ska både utveckla en modell för programstyrning och genom en intern budget på cirka 500 miljoner kronor investera socialt och fysiskt i området.

Syftet är att skapa möjligheter för en lärande och prövande arbetsmetodik för arbetet med ett geografiskt område och för programstyrning (ett nytt verktyg för styrning och koordinering av investeringar). Men också att agera kraftfullt och samordnat
för att möta utmaningar och tillvarata möjligheter på Lindängen.

Helhetsperspektivet och behovet av att hitta nya former för geografiskt utvecklingsarbete är angeläget när Malmö stad nu har gått från stadsområden till fackförvaltningar. Tidigare höll stadsområde Söder ihop områdesutvecklingsarbetet (Case Lindängen), men efter ny organisation den 1 maj 2017 ligger programstyrningen centralt på stadskontoret i Malmö stad.

Programmet Lindängen pågår under en 5-årsperiod till och med år 2022.

Senast ändrad: 2019-10-21 10:30