Lorensborgsgatan

Lorensborgsgatan, foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Lorensborgsgatan, foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Malmö stad håller på att undersöka hur nya bostäder i Lorensborg och Bellevuegården skulle kunna bidra till bättre livsmiljöer. Men också hur Lorensborgsgatan kan bli en attraktivare och tryggare plats att röra sig i och vistas vid.

Varför behövs en förändring?

Malmö växer och staden behöver fler bostäder och bättre kollektivtrafik. När vi blir fler invånare behöver fler åka kollektivtrafik och cykla, för att staden ska kunna växa hållbart. De närmaste 10 till 15 åren kommer därför kollektivtrafik och cykelvägar att byggas ut i hela Malmö.

Lorensborg och Bellevuegården är med i denna satsning och är områden som kan vinna på förändring. Därför har vi nu börjat undersöka hur nya bostäder skulle kunna bidra till förbättringar av livsmiljöerna i de båda områdena. Vi behöver också ta reda på hur Lorensborgsgatan kan bli en attraktivare och tryggare plats att röra sig i och vistas vid.

Hur ska det bli istället?

Vi vill att Lorensborgsgatan ska bli en trevlig, trygg och säker plats att både vistas och röra sig i - för alla. En gata där det finns plats för stadsliv och rörelse, men även för grönska och ett lugnare tempo.  

För att kunna förändra gatu- och stadsmiljöerna i området, behöver vi fördjupa oss i frågor som till exempel:

  • Hur många nya bostäder går det att bygga på ett bra sätt?
  • Går det att utöka servicen i området och i så fall med vad?
  • Hur kan trafikmiljön bli bättre för gående, cyklister och kollektivtrafik?

Vad händer framöver?

En omvandling av områdena kring Lorensborgsgatan tar lång tid och vi är bara i början. Arbetet ska leda fram till ett planprogram, som beskriver förutsättningarna för en omvandling  av Lorensborgsgatan till huvudstadsgata med kompletterande bebyggelse i bostadsområdena och vilka konsekvenser förändringarna får. Här ingår skisser för ny bebyggelse och en rad tekniska utredningar, som sedan kan ligga till grund för detaljplaner.

Hur vill du att området ska utvecklas?

Du som bor eller är verksam i Lorensborg eller i Bellevuegården känner ditt område allra bäst. Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter, tankar och synpunkter.

Under våren 2019 har vi pratat med fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i området. Det arbetet fortsatte sedan under hösten. Sommaren 2019 träffade och pratade vi med barn och unga i Lorensborg och Bellevuegården i samarbete med fritidsgårdsturnén. Under delar av 2020 har arbetet med planprogrammet tagit en paus och kommer att återupptas i början av 2021.

Under arbetets gång kommer vi bjuda in dig som bor i området till samtal och dialog. Här på webbsidan kommer vi berätta när och hur du kan vara med och påverka. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Våra kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.  

Bakgrund

I Malmös översiktsplan är inriktningen att omvandla huvudgator till stadshuvudgator, för att kunna bygga samman olika delar av staden och skapa möjligheter för ny blandad bebyggelse som bostäder och lokaler för kontor, handel och service. Lorensborg och Bellevuegården är områden som skulle kunna vinna på förändring och Lorensborgsgatan är en av de gator som skulle kunna omvandlas och få ny bebyggelse längs gatan.

 

Genom Sverigeförhandlingen har Malmö stad fått pengar för satsningar på infrastruktur som ska leda till ökat bostadsbyggande. I satsningen ingår bland annat en utbyggnad av kollektivtrafiken med MalmöExpressen och elbussar. Lorensborgsgatan kommer att trafikeras av linje 10. För att trafiken ska fungera på ett bra sätt, behöver gatan och hållplatserna anpassas efter de nya bussarna. Malmö stad beräknar att alla trafiksatsningar ska vara genomförda 2031.

Senast ändrad: 2020-10-19 16:11