Utvärdering av workshop om Lorensborgstorget

Tack för att du tar dig tid att svara på några frågor hur du upplevt workshopstillfällena om Lorensborgstorgets omvandling.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Senast ändrad: 2019-11-15 10:05