Nya stadsmiljöer vid vattnet

Visionsbild över Hullkajen i Nyhamnen, illustration Arkitema.

Visionsbild över Hullkajen i Nyhamnen, illustration Arkitema.

Utfyllnader och mer kringbyggda, intima vattenrum ger nya attraktiva boende- och arbetsplatsmiljöer. I de nya vattenrummen ska det finnas utrymme för olika aktiviteter och evenemang. 

En viktig del av förslaget till översiktsplan för Nyhamnen är att öka tillgängligheten till kajerna och vattnet.  Genom att anlägga två öar vid Nyhamnspiren och längs kajkanten till Västra hamnen och fylla ut den inre delen av Nyhamnsbassängen, kan vi skapa helt nya stads- och boendemiljöer direkt vid vattnet. Öarna ska vara bilfria ovan mark, men det ska vara möjligt att ta sig med bil till och från öarna genom en tunnel. Gång- och cykelbroar binder samman öarna med resten av staden. 

I Nyhamnen skapas nya kanaler och stadsmiljöer längs vattnet, visionsbild Arkitema.

I Nyhamnen skapas nya kanaler och stadsmiljöer längs vattnet, visionsbild Arkitema.

Aktiviteter på vattnet

Mellan utfyllnaderna, de nya öarna och kajkanterna anläggs kanaler som ska vara tillräckligt breda för att kunna ta sig igenom med en kajak eller mindre båt.

I Nyhamnsbassängen ska det finnas utrymme för olika vattenaktiviteter. Hullkajens södra sida blir en del av ett längre grönt stråk med badplatser i bästa läge. Med bryggor och trappor blir det enkelt att komma nära vattnet.

Senast ändrad: 2019-01-24 17:00